Reţeaua româniştilor din Europa Centrală şi de Nord

Varşovia, 10-12 octombrie 2008
Praga, 30-31 octombrie 2008


Reţeaua Româniştilor din Europa Centrală şi de Nord este o iniţiativă comună a ICR Varşovia şi ICR Praga, primul proiect ICR organizat în colaborare de două institute culturale româneşti din străinătate. Înfiinţarea Reţelei a cunoscut două momente, unul de identificare a problemelor româniştilor şi de organizare, al doilea moment fiind de factură academică. 

În perioada 10-12 octombrie la ICR Varşovia, în cadrul Conferinţei româniştilor din Europa Centrală şi de Nord, s-au discutat problemele cu care se confruntă româniştii şi lectoratele de limba română din străinătate. Tot atunci s-au pus bazele Reţelei, prin redactarea unui compendiu de aşteptări şi nevoi, precum şi prin schiţarea unui protocol al acestei reţele, ca infrastructură esenţială pentru dezvoltarea studiilor de românistică în Europa.*

La ICR Praga, în perioada 30-31 octombrie, a urmat cel de-al doilea moment – prima manifestare academică sub auspiciile Reţelei. Întâlnirea româniştilor la cel de-al III-lea Simpozion Internaţional de Studii Româneşti din Cehia a reunit 40 de românişti din Cehia, Slovacia, Polonia, Italia, Austria, Ungaria, Republica Moldova şi România şi studenţi la secţia de Studii Româneşti a Facultăţii de Litere şi Filozofie din cadrul Universităţii Caroline din Praga. Pe parcursul celor două zile de simpozion au avut loc comunicări ştiinţifice şi dezbateri structurate pe cinci paliere tematice „Identitatea românească", „Ideea de identitate în evoluţia societăţii", „Aspecte identitare în literatură", „Identitate şi limbă", „Identitate – receptare – exil". 

La încheierea Simpozionului au avut loc discuţii cu privire la modalităţi de îmbunătăţire a comunicării între românişti, prin intermediul structurii nou înfiinţate. La Reţeaua Româniştilor din Europa Centrală şi de Nord au mai aderat alţi 15 specialişti în domeniu, dintre participanţii la întâlnirea de la Praga. În acest moment, Reţeaua numără 39 de membri fondatori: profesori universitari, lingvişti, cercetători, traducători şi interpreţi din Polonia, Cehia, Ungaria, Austria, Germania, Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Italia, Slovacia, Finlanda, Norvegia şi România.

* www.icr.ro/romanistieuropeni/retea