Regulament de Organizare și Functionare și Structura organizatorică (2022)

Puteți consulta în documentul atașat Regulamentul de Organizare și Functionare al Institutului Cultural Român și structura organizatorică a Institutului (organigrama), în vigoare din 1 februarie 2022.

Numărul maxim de posturi este de 184 exclusiv demnitari conform art. 14 din Legea nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român.


Regulamentul de Organizare și Functionare