Regulament de Organizare și Functionare 2019

Atașat - Regulamentul de Organizare și Funcționare 2019 și Organigrama ICR 

Regulament de Organizare și Functionare 2019 Organigrama ICR