REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2015

DISPOZIȚII GENERALE                                             

CAPITOLUL I INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN                     

I.1 Denumirea și statutul juridic                                                                    

I.2 Misiunea                                                                                                          

I.3 Baza legală                                                                                                           

I.4 Obiective                                                                                                        

I.5 Competenţe                                                                                                    

CAPITOLUL II ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN                       

            II.1 Conducerea Institutului                                                                          

                        II.1.1 Consiliul de conducere                                                                  

                        II.1.2 Comitetul director                                                        

                        II.1.3 Preşedintele                                                                 

                        II.1.4 Consiliul consultativ                                                    

                        II.1.5 Vicepreşedinţii                                                 

                        II.1.6 Secretarul general                                                         

II.1.7 Secretarul general adjunct                                            

II.2 Aparatul propriu al Institutului                                                     

II.3 Relații funcționale                                                                                   

II.3.1 Relaţii de reprezentare                                                 

II.3.2 Relaţii ierarhice                                                                               

II.3.3 Relaţii de cooperare                                                                        

II.3.4 Cooperarea între structurile Institutului                                                     

II.3.5 Relaţia cu Parlamentul                                                                    

CAPITOLUL III REGULI PRIVIND OBLIGAŢIILE ŞI CONDUITA PERSONALULUI                                    

CAPITOLUL IV DREPTURI SPECIFICE PERSONALULUI INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN                

CAPITOLUL V RĂSPUNDEREA JURIDICĂ                     

V.1 Răspunderea disciplinară                                                                              

V.2 Răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală                                  

CAPITOLUL VI ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI                                                   

II.        ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE

COMPARTIMENTELOR  STRUCTURALE ALE INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN                        

1. Secretariatul                                                                                   

2. Biroul de Cercetare, analiză, strategie                                           

            3. Biroul Resurse umane                                                                    

                        3.1 Compartimentul Pregătire şi formare profesională          

            4. Biroul Limba română                                                                          

5. Oficiul Juridic                                                                                

            6. Compartimentul Audit intern                                            

            7. Direcţia Comunicare şi IT                                                  

                        7.1 Compartimentul Grafică şi IT                              

                        7.2 Compartimentul Relaţii cu presa                                      

                        7.3 Compartimentul Relaţii cu publicul                                       

            8. Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate                   

                        8.1 Direcţia Programe                                                            

                        8.2 Serviciul Implementare proiecte                                            

                        8.3 Compartimentul Monitorizare programe                          

9. Direcţia Românii din afara graniţelor                    

                        9.1 Compartimentul Românii din vecinătate                         

                        9.2 Compartimentul Românii din emigraţie                                 

10. Direcţia Programe interne                                                                  

                        10.1 Compartimentul Evenimente                                                

10.2 Compartimentul Parteneriate naţionale                                 

10.3 Compartimentul Burse                                       

11. Direcţia Relații internaţionale                                                      

            11.1 Serviciul Parteneriate internaţionale                                    

11.2 Departamentul EUNIC                                                  

12. Centrul naţional al cărţii                                                                     

            12.1 Compartimentul Târguri  de carte                                        

            12.2 Editura ICR                                                                   

            12.3 Compartimentul Publicații                                                   

13. Direcţia generală Economică                                                             

            13.1 Direcţia Financiară, contabilitate şi salarizare                      

                        13.1.1 Serviciul Financiar-contabilitate                           

                        13.1.2 Compartimentul Salarizare                              

            13.2 Direcţia Management logistic                                              

                        13.2.1 Serviciul Administrativ, protocol, parc auto        

                        13.2.2 Serviciul Investitii, achiziţii, difuzare                   

                        13.2.3 Compartimentul Registratură generală           

                        13.2.4 Compartimentul Arhivă                                        

14. Institutele Culturale Româneşti din străinătate                           

III.       DISPOZIȚII FINALE                                                                                         

ANEXA Nr. 1            Organigrama Institutului Cultural Român                        

ANEXA Nr. 2             Legislaţie                     


Hotarare Consiliul de conducere ICR Regulament de organizare si functionare 2015 Organigrama ICR