REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2014

I. DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL I INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

I.1 Denumirea şi statutul juridic
I.2 Misiunea
I.3 Baza legală
I.4 Obiective
I.5 Competenţe

CAPITOLUL II ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN
II.1 Conducerea Institutului
II.1.1 Consiliul de conducere
II.1.2 Comitetul director
II.1.3 Preşedintele
II.1.4 Consiliul consultativ
II.1.5 Vicepreşedinţii
II.1.6 Secretarul general
II.1.7 Secretarul general adjunct
II.2 Aparatul propriu al Institutului
II.3 Relaţii funcţionale
II.3.1 Relaţii de reprezentare
II.3.2 Relaţii ierarhice
II.3.3 Relaţii de cooperare
II.3.4 Cooperarea între structurile Institutului
II.3.5 Relaţia cu Parlamentul

CAPITOLUL III REGULI PRIVIND OBLIGAŢIILE ŞI CONDUITA PERSONALULUI
CAPITOLUL IV DREPTURI SPECIFICE PERSONALULUI INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN

CAPITOLUL V RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

V.1 Răspunderea disciplinară
V.2 Răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală

CAPITOLUL VI ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI
II. ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR STRUCTURALE ALE INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN 1. Secretariatul
2. Biroul de Cercetare, analiză, strategie
3. Biroul Resurse umane
3.1 Compartimentul Pregătire şi formare profesională
4. Oficiul Juridic
5. Compartimentul Audit intern
6. Direcţia Comunicare şi IT
6.1 Serviciul Grafică şi IT
6.2 Compartimentul Relaţii cu presa
6.3 Compartimentul Relaţii cu publicul
7. Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate
7.1 Direcţia Programe
7.2 Serviciul Implementare proiecte
7.3 Compartimentul Monitorizare programe
8. Direcţia Românii din afara graniţelor şi Limba română
8.1 Compartimentul Românii din vecinătate
8.2 Compartimentul Românii din emigraţie
8.3 Biroul Limba română
9. Direcţia Programe interne
9.1 Compartimentul Evenimente
9.2 Compartimentul Parteneriate naţionale
9.3 Compartimentul Burse
10. Direcţia Relaţii internaţionale
10.1 Serviciul Parteneriate internaţionale
10.2 Compartimentul EUNIC
11. Centrul naţional al cărţii
11.1 Compartimentul Târguri de carte
11.2 Editura ICR
11.3 Compartimentul Publicaţii
12. Direcţia generală Economică
12.1 Direcţia Financiară, contabilitate şi salarizare
12.1.1 Serviciul Financiar-contabilitate
12.1.2 Compartimentul Salarizare
12.2 Direcţia Management logistic
12.2.1 Serviciul Administrativ, protocol, parc auto
12.2.2 Serviciul Investitii, achiziţii, difuzare
12.2.3 Compartimentul Registratură generală
12.2.4 Compartimentul Arhivă
13. Institutele Culturale Româneşti din străinătate

III. DISPOZIŢII FINALE

ANEXA Nr. 1 Organigrama Institutului Cultural Român

ANEXA Nr. 2 Legislaţie


Regulament de organizare şi funcţionare 2014