REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 2013

PARTEA 1. DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 1: INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

1.1 ROLUL INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN 1.2 STATUT JURIDIC
1.3 BAZA LEGALĂ
1.4 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN

CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT
2.2 CONDUCEREA OPERATIVĂ A INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN
2.3 CONSILUL DE CONDUCERE
2.4 COMITETUL DIRECTOR
2.5 PREȘEDINTELE ICR
2.6 VICEPREȘEDINȚII
2.7 SECRETARUL GENERAL ȘI SECRETARUL GENERAL ADJUNCT
2.8 SENATUL INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN

CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN
3.1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI PROPRIU INSTITUTULUI
3.2 RELAȚII FUNCȚIONALE

CAPITOLUL 4: APROBAREA ȘI ACTUALIZAREA ROF
CAPITOLUL 5: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚILOR ORGANIZATORICE DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN

5.1 CABINETUL PREȘEDINTELUI 5.2 COMPARTIMENUL AUDIT INTERN
5.2 BIROUL JURIDIC
5.4. BIROUL RESURSE UMANE
5.5: DIRECŢIA COMUNICARE
5.6 DIRECŢIA GENERALĂ DE PROMOVARE A CREAŢIEI
5.7 DIRECŢIA GENERALĂ ROMÂNII DE PRETUTINDENI (DGRP)
5.8 DIRECŢIA GENERALĂ COOPERĂRI EXTERNE
5.9 DIRECȚIA GENERALĂ REPREZENTANȚE ÎN STRĂINĂTATE
5.10 DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

PARTEA A II-A : DISPOZIȚII FINALE

Regulament de organizare și funcționare 2013