Regalitate: între istoric și imaginar - colocviu dedicat Centenarului Marii Uniri și Primului Război Mondial

Regalitate intre istoric si imaginar -  colocviu dedicat Centenarului Marii Uniri si Primului Razboi Mondial

Institutul Cultural Român Bruxelles și Universitatea Liberă din Bruxelles, în parteneriat cu Academia Română, organizează Colocviul internațional Regalitate: între istoric și imaginar, în perioada 25-27 octombrie 2018.

Colocviul este interdisciplinar și beneficiază de susținerea unor importante instituții din România și din Belgia: Academia Regală din Belgia, Ambasada României în Regatul Belgiei, Fondul Național Belgian de Cercetare Științifică (FNRS), Centrul de Cercetare Philixte, Institutul Limbii Române, Universitatea din BucureștiFacultatea de Litere și ULB, prin Facultatea de Litere, Traducere și Comunicare și Facultatea de Filosofie și Științe Sociale.


Acest eveniment academic se înscrie în seria proiectelor de diplomație publică dedicate Centenarului Marii Uniri și Primului Război Mondial și va avea loc în două prestigioase instituții academice belgiene, Academia Regală din Belgia și Universitatea Liberă din Bruxelles.

În deschiderea colocviului, vor lua cuvântul Acad. Prof. Baudouin Decharneux, membru al Academiei Regale din Belgia și Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române și va fi transmis mesajul Președintelui Institutului Cultural Român, Conf. Univ. Dr. Liliana Țuroiu.

„Regalitate: între istoric și imaginar este un proiect care se desfășoară datorită inițiativei Institutului Cultural Român Bruxelles, în parteneriat cu Lectoratul de Limba română din cadrul ULB. Propunerea, lansată cu un an în urmă, se materializează astăzi sub forma unui important colocviu științific pe tema Regalității, care reunește specialiști din mai multe domenii, personalități de notorietate ale vieții academice, universitare și diplomatice, din Belgia și din România. Fără să dau nume, fac trimitere la programul bogat și generos, care vorbește de la sine.

Acest proiect ne este drag. El deschide, sub forma Primelor zile științifice de studii românești la Bruxelles, un parteneriat științific și cultural între România și Belgia, între Academia Română și Academia Regală din Belgia, care presupune activități viitoare comune și legături privilegiate între cele două țări, în general, și între cele două instituții academice, în particular.”, declară Acad. Prof. Baudouin Decharneux pentru ICR Bruxelles.

În cele trei zile ale colocviului, 35 de personalități marcante din România și din Europa – academicieni, istorici, profesori, ambasadori și diplomați – vor prezenta comunicări științifice structurate în trei arii tematice: *istorie și diplomație, *filosofie și religie, *artă și literatură, și vor participa la masa rotundă dedicată Reginei Maria și rolului său esențial în timpul Primului Război Mondial și la înfăptuirea visului de veacuri al românilor: Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Programul academic va fi completat cu prezentări de carte și două expoziții majore dedicate Regalității: Regina Soldat și Arhitectura interbelică a Bucureștiului și Regalitatea.

Expoziția de fotografie-document Regina Soldat, curator Anca Beatrice Todireanu, o amplă mărturie în 20 de imagini și fotografii inedite din timpul Primului Război Mondial, aduce în prim plan personalitatea Reginei Maria, adevărat simbol de vitejie și noblețe, cea care s-a identificat cu sacrificiul soldaților și al poporului român.

Per amorem ad lucem, motto-ul preferat al Suveranei României, este expresia întregii sale existenţe, care o readuce, în Anul Centenarului, în amintirea noastră.

„La 100 de ani de la Marea Unire, putem evoca, alături de importanţi oameni de stat, personalitatea Reginei Maria a României, care, dincolo de curajul şi de hotărârea arătate în timpul Primului Război Mondial, mai ales în timpul negocierilor de pace de la Paris pentru recunoaşterea României Mari, a arătat limpede că nu doar forţele oarbe ale istoriei sau cifrele, ori forţa brută, conduc destinele umanităţii şi că un singur om, un om cultivat şi fermecător, poate schimba cursul istoriei”, declară Președintele Institutului Cultural Român, Conf. Univ. Dr. Liliana Ţuroiu.


Expoziția Regina Soldat va fi expusă în holul central al Academiei Regale din Belgia în perioada 25-28 octombrie a.c.

Expoziția Arhitectura interbelică a Bucureștiului și Regalitatea, realizată de Arh. Luca Matei Stoian, cuprinde 30 de panouri de fotografie de arhitectură, care pun în valoare identitatea culturală și istorică a României interbelice, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european. Expoziţia valorifică creativitatea arhitecților români interbelici și demonstrează că vasta producție de opere arhitecturale din București a avut un rol important, cu efecte vizibile, în devenirea modernității românești. Vernisajul expoziției va avea loc la reședința Ambasadorului României în Regatul Belgiei, în prezența Acad. Prof. Dr. Răzvan Theodorescu, vicepreședintele Academiei Române.

„Academia Română – cel mai important for de consacrare a valorilor intelectuale din România – și Institutul Cultural Român colaborează în mod fructuos în vederea propagării cercetării științifice și a creației românești în lume, dar și pentru cunoașterea și consolidarea idealurilor Uniunii Europene. Parteneriatul celor două prestigioase instituții a condus și la organizarea acestui impresionant colocviu internațional, intitulat „Regalitate: între istoric și imaginar”, menit să descifreze pentru publicul interesat rolul monarhiei în mentalul colectiv, de la realitate până la mitul bunului suveran și din trecutul medieval până în actualitate.

Nu este întâmplător faptul că acum, în 2018, adică în anul Centenarului desăvârșirii statului național român, se vorbește despre monarhie la Bruxelles: România Întregită a fost realizată sub regele Ferdinand I de Hohenzollern și sub regina Maria, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii și verișoara împăratului Nicolae Romanov al Rusiei; pe de altă parte, multe țări ale UE, inclusiv Belgia, sunt rezultatul unor moșteniri monarhice, care păstrează echilibrul comunitar și asigură buna funcționare a arhitecturii politice europene contemporane.”, sunt, în opinia Președintelui Academiei Române, Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop, premisele colocviului.


Participarea la lucrările colocviului în perioada 25-27 octombrie este deschisă publicului larg.

Date și locații:

Joi, 25 octombrie 2018

10:00-13:00 și 15:00-17:00 – comunicări științifice

14:00-14:30 – vernisajul expoziției Regina Soldat

Académie royale de Belgique, 1 Rue Ducale, 1000 Bruxelles

Vineri, 26 octombrie 2018

10:00-12:30 și 13:00-18:00 – comunicări științifice

ULB - Solbosch, Maison des Arts, 56 Avenue Jeanne, 1050 Bruxelles

19:00-20:00 – vernisajul expozițieiArhitectura interbelică a Bucureștiului și Regalitatea

Reședința Ambasadorului României în Regatul Belgiei, 37 Rue Washington, 1050 Bruxelles

Sâmbătă, 27 octombrie 2018

10:00-12:30– comunicări științifice

ULB - Solbosch, Maison des Arts, 56 Avenue Jeanne, 1050 Bruxelles

Limba de desfășurare a colocviului: engleză, franceză și română