Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale, 2010, 402 p.

Administraţia Prezidenţială

RAPORTUL
Comisiei Prezidenţiale pentru patrimoniul construit,
siturile istorice şi naturale

- septembrie 2009 - Redactarea capitolelor care alcătuiesc prezentul Raport a fost asumată de următorii membri ai Comisiei Prezidenţiale pentru patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale: Maria Berza, Dan Marin, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Cristian Lascu, Mioara Lujanschi, Dan Mohanu.

Redactor coordonator: Claudia Romanescu

Scopul volumului este de a analiza starea patrimoniului cultural construit, a siturilor istorice şi naturale din România, de a surprinde cauzele nefuncţionării sistemului de protejare a acestuia şi de a propune soluţii pentru îndreptare.