RAPORT DE ACTIVITATE 2022

Institutul Cultural Român prezintă în raportul atașat activitatea din țară și din străinătate desfășurată în anul 2022.


RAPORT DE ACTIVITATE 2022