RAPORT DE ACTIVITATE 2012

Institutul Cultural Român a cunoscut, în 2012, două transformări semnificative: o reașezare a cadrului legal de funcționare și o schimbare a conducerii instituției. În Raportul de activitate 2012 sunt descrise proiectele derulate de ICR în țară și în străinătate, atât în perioada în care institutul a fost condus de Horia-Roman Patapievici (ianuarie - august), cât și în cea în care funcția de președinte a fost ocupată de Andrei Marga (septembrie - decembrie).


Raport ICR 2012