Quaderni della Casa Romena di Venezia

Quaderni della Casa Romena di Venezia

Alături de "Annuario", "Quaderni della Casa Romena di Venezia" este cea de-a doua publicaţie ştiinţifică a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, destinată publicării comunicărilor şi traducerilor prezentate în cadrul unor manifestări proprii (conferinţe, mese rotunde, colocvii, congrese etc.).
Ultimul numar din "Quaderni" (V/2009) – aflat în curs de finalizare – va cuprinde comunicările prezentate în cadrul colocviului internaţional care a avut loc în perioada 12-13 noiembrie 2008, cu tema "România, Sud-Estul European, Europa Central-Răsăriteană: modernizare şi reforme în secolele XIX şi XX".