Protocol de colaborare între Institutul Cultural Român și TVR

Radu Boroianu, Preşedintele Institutului Cultural Român, și Stelian Tănase, Preşedinte - Director General al TVR, au semnat marţi, 11 august, un Protocol de colaborare între cele două instituţii.

Protocolul are ca scop realizarea de emisiuni, evenimente şi proiecte comune care vizează promovarea culturii şi identităţii naţionale, a valorilor limbii şi literaturii române, a istoriei naţionale, a ştiinţei şi artelor româneşti în ţară şi în afara ei.

Printre obiectivele protocolului se numără promovarea proiectelor şi iniţiativelor culturale şi ştiinţifice ale Institutului și ale SRTv; prezentarea marilor personalităţi ştiintifice şi culturale ale României pentru publicul din România și din străinătate; organizarea de manifestări culturale naţionale şi internaţionale; încurajarea desfăşurării de activităţi culturale, precum şi încurajarea cooperării în scopuri culturale, educaţionale şi ştiinţifice; promovarea principiilor democratice şi etice şi sprijinirea liberei circulaţii a ideilor în ştiinţele, artele şi literele româneşti.

„Semnarea protocolului este un act de normalitate între două instituții publice care ar trebui să aibă un țel comun: promovarea valorilor românești. Sper ca în baza acestui protocol atât activitatea intensă a reprezentanțelor ICR din străinătate, cât și cea de sprijin pentru marile festivaluri internaționale organizate pe teritoriul românesc să fie mai amplu și mai articulat prezentate publicului Televiziunii Române. Cred, de asemenea, că este o falsă impresie că românii n-ar fi interesați decât de partea cea mai populară a activităților artistice și că dacă acest protocol va fi însoțit de seriozitatea profesională a celor două instituții, interesul publicului va fi stimulat și se va manifesta prin creșterea audienței emisiunilor culturale ale Televiziunii Române“ - a declarat, cu prilejul semnării protocolului dintre ICR și TVR, Radu Boroianu, președintele Institutului Cultural Român.