Proiectul „Generation ’89“ în broşura de bune practici a programului „Europa pentru cetăţeni“

Proiectul pan-european „Generation ’89“, iniţiat şi coordonat de Institutul Cultural Român de la Praga şi partenerii din EUNIC Cehia în perioada 2009-2010, a fost selectat ca reprezentativ pentru Programul European „Europa pentru cetăţeni“. Proiectul „Generation ’89“ este unul din cele 25 de proiecte prezentate pe scurt în publicaţia Uniunii Europene „The citizen’s effect: 25 features about the Europe for Citizens programme“ (Efectul cetăţenilor: 25 de caracteristici ale programului „Europa pentru cetăţeni“), fiind inclus în secţiunea „Civil society in action“ (Societatea civilă în acţiune). Broşura „Efectul cetăţenilor“ este disponibilă în format electronic aici .
Proiectul „Generation ’89“ a câştigat în 2009 o finanţare de 24 875,79 EUR prin programul european „Europa pentru cetăţeni“, implementarea financiară făcându-se prin Institutul Cultural Român. În proiect au fost implicate filialele EUNIC din Cehia, România, Polonia şi Belgia, Institutul Cultural Român stabilind parteneriate cu 11 organizaţii internaţionale.
Proiectul a propus marcarea a două decenii de la căderea sistemelor comuniste din Europa prin crearea unei platforme de comunicare pentru tinerii născuţi în anul 1989. Tineri din nouă ţări europene – Cehia, România, Polonia, Belgia, Marea Britanie, Germania, Austria, Bulgaria şi Ungaria – au trăit într-un context istoric diferit. Obiectivul principal al proiectului „Generation ‘89“ a fost acela de a reuni aceşti tineri şi de a le oferi un spaţiu unde să-şi poată împărtăşi experienţele şi aşteptările lor pentru viitor. Participanţii au fost invitaţi să ia parte la patru întâlniri simultane în patru capitale ale Europei – Bucureşti, Bruxelles, Praga şi Varşovia – pentru a concepe Declaraţia „Generation ’89“ – declaraţia generaţiei lor, noii cetăţeni ai Europei libere.

Proiectul a reunit tineri născuţi în 1989, invitându-i să descopere asemănările şi diferenţele dintre istoria ţării şi a societăţilor din care provin şi să se implice activ în dezvoltarea ideilor şi a propunerilor lor pentru viitor, în calitate de cetăţeni ai Europei. A fost concepută, astfel, Declaraţia „Generation ’89“, care a fost prezentată ulterior instituţiilor europene şi naţionale, în special Ministerelor şi Agenţiilor pentru Tineret, Educaţie, Formare profesională şi Muncă. Un alt obiectiv a fost acela de a oferi generaţiilor care au trăit evenimentele din anul 1989 oportunitatea de a-şi exprima experienţele şi opiniile asupra acestui an crucial în evoluţia Europei, aşa cum au perceput evenimentele la acel moment şi cum le interpretează după 20 de ani, din diferite perspective – ca protagonişti şi ca spectatori.

În cadrul proiectului au fost organizate workshopuri conduse de jurnalişti, activişti din ONG, persoane din mediul academic. De asemenea, au avut loc proiecţii video ale interviurilor realizate de participanţi cu persoanele care au trăit evenimentele din 1989. Totodată, în cadrul celor patru întâlniri au avut loc prezentări susţinute de personalităţi locale, care au fost invitate să expună diferite aspecte: fie implicarea lor în evenimentele din 1989 şi parcursul lor personal şi profesional ulterior, fie politicile UE în diferite domenii, cu accent pe educaţie şi tineret, cultură şi ecologie-mediu înconjurător.

În faza finală a proiectului, o delegaţie a tinerilor participanţi (reprezentanţi şi observatori) a prezentat Declaraţia „Generation ‘89“ reprezentanţilor UE în cadrul întâlnirii de pe 7 iunie 2010 care a avut loc la Bruxelles cu dl Jerzy Buzek, Preşedintele Parlamentului European, dl Jonathan Hill, membru al Cabinetului Comisarului Androulla Vassiliou (Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret), dna Alison Crab, Şef de departament – Politica culturală şi dialog intercultural, dl Simon Mordue, Şef de Cabinet al Comisarului pentru Extindere, dl Giuseppe Porcaro, Secretar General al Forumului European pentru Tineret.

www.generation89.eu