Proiectul european „Copilăria. Rămăşiţe şi patrimoniu“

Ateliere de memorie orală, o expoziție itinerantă şi o platformă web vor constitui etape ale proiectului „Copilăria. Rămăşiţe şi patrimoniu" coordonat de Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Institutul Cultural Român, Association pour la Promotion de l'éducation des enfants (Paris, Franţa) şi Muzeul din Lębork (Polonia), în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Mercury360. Derulat în perioada mai 2011 – aprilie 2013, cu sprijinul Programului Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene, proiectul urmărește crearea, pe baza expozițiilor tematice, a unui muzeu virtual al copilăriei. Obiectivul general al demersului este recuperarea şi valorificarea memoriei copilăriei (comunicată prin obiecte, imagini şi istorie orală), ca sistem de transmitere şi împărtăşire a valorilor locale şi a identităţii culturale în cadru european.
În Evul Mediu european, copilăria se sfârşea la vârsta de 10 ani, iar pe la 13 ani fetele erau gata de măritiş. În alte colţuri ale lumii, de cum lăsau din mână jucăriile, băieţii din familiile domnitoare puteau primi răspunderea destinului unei ţări întregi. Aşadar, în culturi şi epoci diferite, copilăria a fost şi ea diferit percepută şi definită, dovedindu-se un concept cu graniţe şi înţelesuri schimbătoare.
Ideea proiectului s-a născut din dorinţa de a aşeza în context european manifestarea acestor diferenţe şi totodată, de a marca percepţia lor şi atitudinile pe care le generează.
Se va porni de la descoperirea şi cercetarea unor colecţii private de obiecte, printr-o abordare antropologică, apoi vor fi organizate ateliere de memorie orală pentru copii şi vârstnici. Fiecare etapă a proiectului va presupune implicarea unor voluntari.
Cea mai mare provocare va fi realizarea unui muzeu atotcuprinzător, fie şi exclusiv virtual, al copilăriei. Cele mai multe instituţii europene cu profil similar se concentrează doar asupra unor capitole atent circumscrise ale temei, cum ar fi jocurile şi jucăriile, inventarul de obiecte casnice etc. Ceea ce îşi doresc organizatorii şi partenerii implicaţi este o largă cuprindere, din care să nu lipsească documentarea unor probleme cum ar fi numele copilului, educaţia, sărbătorile, textele orale destinate lor, ca şi cele create de ei, bolile şi vindecările, hainele şi hrana, alături de jocurile şi jucăriile tradiţionale, sau de dezbaterile contemporane asupra tuturor acestor capitole.

În cadrul proiectului vor fi organizate expoziții la sediile ICR Paris, ICR Stockholm, ICR Londra, Accademia di Romania din Roma, precum și la Madrid și Varșovia, cu concursul filialelor ICR locale. Alături de implicarea financiară, Institutul Cultural Român va contribui la acest demers cu expertiza pe care o deține în domeniul diplomației culturale și al managementului proiectelor internaționale.Notă: Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.