PROGRAMUL CANTEMIR // Rezultate finale

După soluționarea contestațiilor, au fost declarate câștigătoare și primesc finanțare nerambursabilă prin Programul CANTEMIR 27 de proiecte, după cum urmează: 14 operatori culturali - în cadrul secțiunii Arte vizuale și 13 operatori culturali - în cadrul secțiunii Artele spectacolului.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se regăsesc în documentele pdf atașate. 

Conform calendarului sesiunii de selecţie, în perioada 9-31 mai 2023 va avea loc semnarea contractelor de finanțare din cadrul Programul CANTEMIR, program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional, derulat de Institutul Cultural Român.

Contact: programulcantemir@icr.ro


Rezultate finale - Artele spectacolului Rezultate finale - Arte vizuale