Programul Cantemir // Rezultate Etapa a II-a de selecţie – evaluarea proiectelor

În perioada 10-25 aprilie 2023, în cadrul Programului Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale derulat de Institutul Cultural Român, a avut loc Etapa a II-a de selecţie, constând în evaluarea dosarelor declarate admise la Etapa I.

Vă rugăm să consultați rezultatele în documentele pdf atașate, pentru fiecare dintre cele două secțiuni, Arte vizuale și Artele spectacolului.

Conform calendarului Programului Cantemir, în perioada 27 aprilie – 2 mai 2023 pot fi depuse contestații, la adresa: programulcantemir@icr.ro. Termenul limită pentru depunerea contestațiilor este 2 mai 2023, ora 17:00. 

Contestațiile  vor viza exclusiv respectarea procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei și vor fi soluționate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere, de către Comisia de soluționare a contestațiilor, conform Regulamentului. După finalizarea procedurii, Institutul Cultural Român va publica lista finală a proiectelor care vor beneficia de finanțare în cadrul Programului Cantemir, sesiunea de selecție 2023.


Rezultate secțiunea Arte vizuale 26.04.2023 Rezultate secțiunea Artele spectacolului 26.04.2023