Programul Bursierii „Iorga” şi „Pârvan”, din nou în Italia continuă. Invitat: dr. Florina Ciure

Programul Bursierii „Iorga" şi „Pârvan", din nou în Italia continuă. Invitat: dr. Florina Ciure
Joi, 27 mai, de la ora 18.30, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia organizează în sala de conferinţe „Marian Papahagi" o dezbatere despre atestările documentare ale interferenţelor culturale româno-veneţiene.
Se continuă astfel proiectul intitulat „Bursierii «Iorga» şi «Pârvan», din nou în Italia" (iniţiat în 2009), avându-i ca invitaţi pe beneficiarii celor mai importante burse ale statului român în Italia după 1989, la iniţiativa regretatului profesor şi italienist Marian Papahagi.
Al doilea invitat al Institutului de la Veneţia în cadrul proiectului, după dr. Şerban Marin, este dr. Florina Ciure, bursier „Nicolae Iorga" la Veneţia în perioada 2004-2006, actualmente muzeograf la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Prelegerea sa din 27 mai va avea ca temă „Interferenţele culturale veneto-transilvane (secolele XVI-XVII)", abordând modalităţile prin care au pătruns şi s-au răspândit în Transilvania influenţele Umanismului şi ale Renaşterii (prin intermediul studenţilor transilvăneni care şi-au desăvârşit formarea profesională la Universitatea din Padova, pe atunci universitate a Republicii Veneţiene), precum şi principalii vectori ai difuziunii ideilor novatoare în zonele de origine (datorită arhitecţilor şi meşterilor veneţieni care au edificat în Transilvania sisteme de fortificaţii şi construcţii edilitare, la chemarea principilor sau în slujba nobilimii locale, transpunând în practică formele arhitectonice şi modalităţile de construcţie tipic veneţiene, a artiştilor veneţieni care au rezidat pe lângă curtea princiară transilvăneană, îndeosebi spre finele secolului al XVI-lea, a cărţilor tipărite la Veneţia care au circulat în Principate, conservate actualmente în bibliotecile din spaţiul intracarpatic etc.).
De asemenea, în cadrul manifestării prof. Gianfranco Giraudo (Universitatea Ca' Foscari din Veneţia) va prezenta prelegerea pe tema „Cărţi şi manuscrise privind Ţările Române în bibliotecile veneţiene". Prof. Giraudo va prezenta mărturii inedite despre Ţările Române, locuitorii acestora şi anumite evenimente politice în care au fost implicaţi, descoperite în manuscrise şi volume din bogatele arhive veneţiene.
Manifestarea face parte din seria evenimentelor care marchează 80 de ani de la întemeierea „Casei Române de la Veneţia" – actualul Institut Român de Cultură şi Cercetare Umanistică – de către Nicolae Iorga, care îşi propunea la 1930 ca obiectiv principal găzduirea şi îndrumarea de tineri bursieri români, cu precădere istorici şi artişti plastici.

Vizionaţi fotografii din timpul evenimentului în „Galeria de imagini".