Programe-cadru pentru strategia institutelor culturale românești din străinătate

Prin acțiunile pe care le întreprinde, Institutul Cultural Român se află la acest început de an într-un intens și necesar proces de recredibilizare, după o perioadă în care criticile la adresa stării și a conducerii ICR din anii 2008-2012 s-au extins în societate. Acest efort de recâștigare a credibilității pe plan internațional și a încrederii în adevărata misiune pe care această instituție publică a statului român trebuie să o înfăptuiască pentru promovarea culturii române impune dezvoltarea pe termen lung a unor proiecte-cadru solide, menite să creeze prestigiu și o vizibilitate autentică a culturii române în străinătate.
În conformitate cu cadrul legislativ sub care funcționează Institutul Cultural Român și cu noua strategie expusă de președintele Andrei Marga, proiectele strategice ale Institutului trebuie să reflecte deplasările de accent obligatorii pentru consolidarea politicii culturale a României în ceea ce privește promovarea culturii române în lume și sincronizarea Institutului Cultural Român la provocările globale ale secolului al 21-lea.

O strategie coerentă și realistă, neexclusivă și neexclusivistă, care să prioritizeze atât cultura română vie, în accepția lărgită, cât și moștenirea culturală de valoare a României care, fără să fie prezentată oficializat și propagandistic, rămâne pilonul identității culturale românești, va reuși să ofere lumii o imagine corectă și atrăgătoare a României culturale de astăzi.

Proiectele strategice pe care Institutul Cultural Român le va propune vor încerca să reechilibreze oferta culturală românească și să contribuie la conturarea unui brand cultural de țară europeană, participantă activă la dialogul intercultural.

În cadrul eforturilor de recredibilizare a demersurilor Institutului Cultural Român, sunt elaborate și liniile strategice definitorii ale activității ICR pe anul 2013, ce vor fi implementate și desfășurate prin intermediul rețelei de institute culturale românești din străinătate.
Strategia imediată e structurată pe trei linii directoare majore privind promovarea României culturale:
- profilul identitar
- creativitatea românească
- creația contemporană în dialogul intercultural.

Din aceste linii directoare, se desprind trei mari programe-cadru de promovare a strategiei Institutului Cultural Român, susținute fiecare de proiecte culturale variate, care acoperă, la rândul lor, un spectru cât mai larg al expresiei culturale.

I.PROGRAM-CADRU PENTRU PROMOVAREA PROFILULUI IDENTITAR ROMÂNESC
Proiecte de susținere:

1. Expoziție itinerantă „Aventura istorică a aurului dacic: descoperiri recente”
2.1900 de ani de la ridicarea monumentului simbolic „Columna lui Traian”
3. Expoziția itinerantă „Valorile culturale tradiționale în România”, cu ilustrații plastice și muzicale
4. Programul „România: brandul cultural de țară” (zile generice Eminescu, Blaga, Enescu, Brâncuși, Eliade, Ionescu, Grigorescu, Cioran și alții)
5. Manifestări cu ocazia Zilei Culturii Naționale (15 ianuarie) și a Zilei Naționale a României (1 decembrie), în parteneriat cu Ambasadele României din capitalele respective
6. Programul „Ziua europeană a limbilor”
7. Seria de conferințe itinerante „Ortodoxia latină”
8. Seria de conferințe „Latinitatea orientală. Româna ca limbă europeană”
9. Proiecție de film și dezbatere „Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței în România. Sighetul Marmației”
10. Filme documentare istorice itinerante (film itinerant Un secol pentru România)


II.PROGRAM-CADRU PENTRU PROMOVAREA CREATIVITĂȚII ROMÂNEȘTI
Proiecte de susținere:

1.Aniversări și comemorări ale unor personalități ale culturii române în 2013: Aurel Vlaicu, Maria Tănase, Constantin Silvestri și alții
2. Evenimente dedicate personalității lui George Enescu (concerte, expoziții, conferințe, prezentări), în scopul promovării Festivalului Internațional George Enescu
3. Expoziția itinerantă „Industrii creative”
4. Seria de prezentări „Cercetarea Științifică în România actuală”, cu expoziții de cărți
5. Seria de conferințe „Contribuții ale cugetării din România în gândirea universală”, cu expoziții de cărți
6. Seria de conferințe „Științele sociale din România în context universal”, cu expoziții de cărți
7. Lansarea volumului Romanian Innovations, cu expoziție

III.PROGRAM-CADRU PENTRU POZIȚIONAREA CREAȚIEI ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE ÎN DIALOGUL INTERCULTURAL

Proiecte de susținere:
1. Expoziție itinerantă „Pictori români de azi”
2. Expoziție itinerantă „Sculptura română brâncușiană și post-brâncușiană”
3. Prezență românească la mari târguri internaționale de carte (Salonul Cărții de la Paris, Târgurile de carte de la Göteborg, Torino, Londra etc.)
4. Derularea itinerantă a programelor generice „Cinemateca Română”
5. Programul „Noaptea literaturii”, în colaborare cu clusterele EUNIC
6. Seria itinerantă de conferințe „România democratică și europeană” prezentate de autori români și străini reprezentativi
7. Seria de conferințe „Criza 2008-2012. Răspunsurile României”
8. Expoziția itinerantă de fotografie „România la 7 ani de la intrarea în Uniunea Europeană” însoțită de expuneri
9. Turnee itinerante de spectacole ale teatrelor din România (Turneu itinerant al spectacolului D`ale noastre al Teatrului Național din București, inclusiv la Marsilia - capitala culturală europeană în 2013)