Prelungire termen depunere dosare - Burse Traducători Profesioniști 2019 // Rezidențe pentru traducători în formare

Termenul limită de înscriere se prelungește până la data de 31 iulie 2019.

1. Prelungire termen depunere dosare - Bursă Traducători Profesioniști 2019

(A) Pentru Traducători Profesionişti

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români[1] în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care o defineşte literatura română. Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari de limbi străine),pe baza dosarelor de candidatură primite. Comisia poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți.

Numărul de burse acordate anual: 5 (cinci) burse.

Durata bursei: una sau două luni, în funcție de perioada solicitată de bursier.

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 mai 2019.

Sumele acordate:1 000 EUR sau 2 000 EUR,în funcție de perioada solicitată de bursier.

(B) Rezidenţe pentru Traducători în Formare

Programul de rezidente îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România o perioadă care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care o defineşte. Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari de limbi străine),pe baza dosarelor de candidatură primite. Comisia poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți.

Se acordă 5 (cinci) burse a câte 2 000 EUR/persoană/bursă, asigurându-se pentru bursieri un număr de trei cursuri pe săptămână, cu prezența obligatorie, având drept invitațispecialiști în trei domenii importante pe care cei zece bursieri le vor parcurge pe durata stagiului: Introducere în limba română – noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie. Aceste cursuri vor avea loc la sediul Institutului Cultural Român din București, str. Biserica Amzei, nr. 21-23. Menționăm, de asemenea, că acest program are în vedere asigurarea cazării pentru cei zece bursieri pe toată durata stagiului în cadrul complexului Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, cât și asigurarea transportului pentru cursuri între Mogoșoaia-București.

Numărul de rezidenţe acordate anual: 5 (cinci).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2019.

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Durata rezidenţelor: 2 (două) luni.

Sumele acordate: 2 000 EUR/persoană.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Valentin Tuturluta -valentin.tuturluta@icr.ro[1]Prin autori români se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.