Prelungire termen depunere dosare Bursă Traducători Profesioniști – 2023

Ca urmare a numărului insuficient de dosare depuse, termenul-limită de înscriere se prelungește până la data de 15 decembrie 2022, ora 17:00.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824, Bucureşti.

Persoana de contact: Valentin Tuturluță - valentin.tuturluta@icr.ro

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi în anul 2023 cinci burse pentru Traducători Profesioniști. Invităm traducătorii interesați să depună dosarele de candidatură până în data de 15 decembrie 2022, la Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români* în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct atât cu scriitorii, editorii și traducătorii români. Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari de limbi străine), pe baza dosarelor de candidatură primite.

*autori cetățeni români sau originari din România și/sau autori având ca limbă maternă limba română.

Numărul de burse acordate anual: 5 (cinci) burse.

Durata bursei: una sau două luni, în funcție de perioada solicitată de bursier.

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 decembrie 2022;

Sumele acordate: 1.500 euro/1 lună sau 3.000 euro/2 luni,în funcție de perioada solicitată de bursier.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a.formularul de inscriere;

b.CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

c.copie după actul de identitate/pașaport;

d.copii ale diplomelor de studii;

e.scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

f. două scrisori de recomandare;

g.copie după un contract valabil la momentul depunerii dosarului de candidatură, încheiat cu o editura străină pentru publicarea operei traduse (proiectul de candidatură) din literatura română.


Model raport de activitate final Formular de inscriere