Pregătirile Festivalului Europalia România 2019

Aflată în vizită oficială la Bruxelles, doamna Liliana Țuroiu, președintele Institutului Cultural Român, a avut întâlniri de lucru cu echipa EUROPALIA International, cu președintele Europalia, contele Georges Jacobs de Hagen, și cu Koen Clement, directorul general Europalia.

În perioada 9-11 iulie 2018, o delegație a echipei Europalia România a vizitat unele dintre cele mai importante instituții și centre muzicale din Bruxelles si Ghent și a participat la cea de a treia serie de întâlniri de lucru cu echipa Europalia International.

„Pregătirile Festivalului Europalia România se derulează foarte bine și într-un ritm accelerat“, apreciază Koen Clement, directorul general Europalia, la finalul vizitei care a fost dedicată, cu precădere, pregătirilor celor mai importante proiecte muzicale prevăzute în programul oficial al Festivalului Europalia România.

În agenda pregătirilor Festivalului Europalia România 2019, cele două echipe au programate serii succesive de întâlniri de pregătire și prospecție, în România și în Belgia. În domeniul muzical sunt deja analizate peste 100 de proiecte.

Președintele Europalia, contele Georges Jacobs de Hagen și doamna Liliana Țuroiu au convenit că o temă majoră a Festivalului Europalia România trebuie să fie „creativitatea românească“ declinată în toate formele de expresie artistică, dar și influența majoră pe care marile personalități ale culturii române au avut-o în arta europeană modernă.

Pe 12 iulie, doamna Liliana Țuroiu, președintele Intitutului Cultural Român, a vizitat Academia Regală de Arte frumoase din Bruxelles, cea mai veche școală superioară de arte frumoase din Belgia, și s-a întâlnit cu doamna Daphné de Hemptinne, directoarea Academiei.

La întâlnire au participat domnul Emmanuel Lambion, directorul adjunct al Academiei și vice președintele Asociației Internaționale a curatorilor în arta contemporană (International Association of Curators of Contemporary Art), domnul Enzo Pezzella, coordonatorul programelor artistice ale Academiei și doamna Carmen Ducaru, directorul Institutului Cultural Român Bruxelles.

Președintele ICR a fost întâmpinat de conducerea Academiei Regale de Arte frumoase și a vizitat câteva dintre secțiile Academiei și impresionanta clădire care datează din secolul al XVIII lea, o instituție cu o istorie neîntreruptă, de peste 300 de ani, în educația și pregătirea academică în domeniul artelor frumoase.

Vizita președintelui ICR a continuat cu o întrevedere de lucru cu reprezentanții Academiei Regale de Arte frumoase, în cadrul căreia s-au discutat oportunități de colaborare între ICR și ArBA-EsA, schimburile culturale și academice între cele două instituții, precum și posibilitățile de cooperare, la nivel academic, cu instituțiile de învățământ superior de artă din România.

Doamna Liliana Țuroiu a subliniat importanța dezvoltării schimburilor culturale, a dialogului între artiștii români și belgieni, și a unei colaborări între Academia Regală de Arte frumoase și Universitatea Națională de Arte din București, „școala lui Constantin Brâncuși“ .

„Doresc să vă adresez o călduroasă invitație în România, să descoperiți toate universitățile de artă din țara mea, să construim punți de colaborare și să găsim împreună puncte de interes comun în strategiile instituțiilor pe care le reprezentăm. ICR promovează arta contemporană și valorosul patromoniu cultural și artistic din România. Singura politică a Institutului Cultural Roman este cultura și arta românească în toate formele de expresie artistică, iar arta contemporană ocupă un loc central în proiectele majore ale ICR în țară și în întreaga lume“, a fost mesajul președintele ICR adresat reprezentanților ArBA-EsA.

Un punct important pe agenda discuțiilor cu reprezentanții Academiei Regale de Arte frumoase a fost Festivalul internațional de artă EUROPALIA la care România este țară invitată de onoare în cadrul celei de-a XVII-a ediții, în 2019, cea care va marca, simbolic, 50 de ani de existență neîntreruptă a celui mai important festival bienal din Belgia.

Președintele ICR a subliniat oportunitatea extraordinară și vizibilitatea pe care acest prestigios festival le oferă României în toate domeniile artistice, în domeniul industriilor creative, al cercertării, inovației și creativității românești, în promovarea patrimoniului material și imaterial al României. Academia Regală de Arte frumoase și-a exprimat interesul de participa ca partener în cadrul Festivalului, și de a organiza, în colaborare cu EUROPALIA ROMÂNIA, o serie de proiecte în domeniul artelor vizuale, și ulterior, de a itinera aceste proiecte în rețeaua Reprezentanțelor ICR din Europa.

Totodată, președintele ICR a adresat o invitație oficială conducerii Academiei Regale de Arte frumoase de a face o vizită la București și de a participa la viitoarea conferință internațională pe care Institutul Cultural Român o va organiza în toamna acestui an pe tema diplomației culturale și a rolului industriilor creative în perioada post – Brexit.

Academia Regală de Arte frumoase din Bruxelles a fost găzduită inițial în sala primăriei pe care magistratul orașului Bruxelles a pus-o la dispoziție, pe 30 septembrie 1711, pictorilor, sculptorilor, tapiserilor „pentru a exercita arta desenului“; 16 octombrie 1711 este data oficială a înființării acestei școli.

Arba-EsA este astăzi la intersecția unei istorii bogate - a sărbătorit 300 de ani de existență în 2011 și este moștenitoarea unei tradiții speciale care a cunoscut o stratificare a practicilor artistice foarte diversificate, a modalităților de predare și un prezent care o poziționează în panorama internațională complexă a învățământului superior, în dimensiunile sale pedagogice, artistice și profesionale.

Misiunea ArBA-EsA este de a organiza instruirea viitorilor artiști, designeri, profesioniști din mai multe domenii ale artei și educației și oferă un program de educație în artele vizuale, complet și la cel mai înalt nivel. Scopul principal al programului este dezvoltarea singulară a practicilor artistice și profesionale și poziționarea lor reflexivă și critică în domeniul artelor.