Precizare în legătură cu posturile de directori ai ICR Madrid și ICR Istanbul

În legătură cu posturile de directori ai ICR Madrid și ICR Istanbul precizăm următoarele:
1. Conform prevederilor legale, a avut loc evaluarea anuală a activităților fiecărui institut cultural român din străinătate, iar la această evaluare cele de la Istanbul și Madrid au primit, din partea Comisiei mixte, alcătuită din reprezentanți ai Institutului Cultural Român și ai Ministerului Afacerilor Externe, calificativul „nesatisfăcător”;
2. Calificativul a fost comunicat oficial, prin poștă, Directorilor actuali ai celor două institute;
3. La nivelul ICR nu s-au prezentat, în termen legal, contestații ale calificativelor (nici prin fax, nici prin poștă, conform prevederilor legale);
4. Calificativele acordate de Comisia mixtă MAE – ICR își păstrează valabilitatea până la soluționarea definitivă a contestațiilor, semnalate între timp.

Biroul de presă ICR