Posturi scoase la concurs // REZULTATE

(actualizare 12 iunie 2013)
Rezultatele FINALE― pentru ocuparea postului de conducere de Director General – Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
FLOREA JACHI – Admis
Punctaj obținut la proba scrisă: 74.20
Punctaj obținut la proba orală: 83.00
Media finală: 78.60

Rezultatele FINALE―pentru ocuparea postului de conducere de Director – Direcţia Comunicare
TRAICU GEORGETA-ARGENTINA - Respins
Punctaj obținut la proba scrisă: 83.80
Punctaj obținut la proba orală: 88.00
Media finală: 85.90

GEICĂ MĂRGĂRITA – Admis
Punctaj obținut la proba scrisă: 77.40
Punctaj obținut la proba orală: 97.00
Media finală: 87.20


Rezultatele FINALE―pentru ocuparea postului de conducere de Director – Centrul Naţional al Cărţii. Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
POPESCU BOGDAN-MIHAI – Admis
Punctaj obținut la proba scrisă: 71.40
Punctaj obținut la proba orală: 80.40
Media finală: 75.90


Rezultatele FINALE― pentru ocuparea postului de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Cooperări cu Instituţiile Europene. Direcţia Generală Cooperări Externe
CÂRSTEA ALEXANDRA-ANA – Respins
Punctaj obținut la proba scrisă: 72.00
Punctaj obținut la proba orală: 77.00
Media finală: 74.50

BASTON-CIOBANU MIHAELA-CRISTINA – Admis
Punctaj obținut la proba scrisă: 75.00
Punctaj obținut la proba orală: 86.00
Media finală: 80.50


Rezultatele FINALE―pentru ocuparea postului de conducere de Director General - Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
DRĂGAN IOANA – Admis
Punctaj obținut la proba scrisă: 74.40
Punctaj obținut la proba orală: 95.60
Media finală: 85.00


Rezultatele FINALE― pentru ocuparea postului de conducere de Director General – Direcţia Generală Românii de Pretutindeni
BALTASIU RADU – Admis
Punctaj obținut la proba scrisă: 72.00
Punctaj obținut la proba orală: 70.40
Media finală: 71.20


Rezultatele FINALE―pentru ocuparea postului de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Proiecte Strategice. Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
ŞOVREA IUSTINIAN – Admis
Punctaj obținut la proba scrisă: 71.60
Punctaj obținut la proba orală: 72.00
Media finală: 71.80***

(actualizare 7 iunie 2013)

REZULTATE INTERVIU

Rezultatele ― INTERVIULUI pentru ocuparea postului de conducere de Director General - Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
1.FLOREA JACHI - 83,00 pct

Rezultatele ― INTERVIULUI pentru ocuparea postului de conducere de Director - Direcţia Comunicare
1.TRAICU GEORGETA-ARGENTINA - 88,00 pct
2. GEICĂ MĂRGĂRITA - 97,00 pct

Rezultatele ― INTERVIULUI pentru ocuparea postului de conducere de Director – CENTRUL NAŢIONAL AL CĂRŢII. Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
1.POPESCU BOGDAN-MIHAI - 80,40 pct

Rezultatele ― INTERVIULUI pentru ocuparea postului de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Cooperări cu Instituţiile Europene. Direcţia Generală Cooperări Externe
1.CÂRSTEA ALEXANDRA-ANA - 77,00 pct
2.BASTON-CIOBANU MIHAELA-CRISTINA - 86,00 pct

Rezultatele ― INTERVIULUI pentru ocuparea postului de conducere de Director General - Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
1.DRĂGAN IOANA - 95,60 pct

Rezultatele ― INTERVIULUI pentru ocuparea postului de conducere de Director General – Direcţia Generală Românii de Pretutindeni
1.BALTASIU RADU - 70,40 pct

Rezultatele ― INTERVIULUI pentru ocuparea postului de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Proiecte Strategice. Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
1.ŞOVREA IUSTINIAN - 72,00 pct

Termen de contestație – 48 ore de la data afișării rezultatului interviului.


(actualizare 6 iunie 2013)

ORAR PROBĂ INTERVIU
Vineri, 7 iunie 2013, ICR, Aleea Alexandru, Nr. 38, Bibliotecă
1.Director General – Direcţia Generală de Promovarea a Creaţiei
JACHI FLOREA – ORA 10.00

2.Director – Centrul Naţional al Cărţii
POPESCU BOGDAN-MIHAI – ORA 10.20

3.Director – Direcţia Comunicare
TRAICU GEORGETA-ARGENTINA – ORA 10.40
GEICĂ MĂRGĂRITA – ORA 11.00

4.Director General – Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
DRĂGAN IOANA – ORA 11.20

5.Director General – Direcţia Generală Românii de Pretutindeni
BALTASIU RADU – ORA 11.40

6.Şef Serviciu – Serviciul Proiecte Strategice, Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
ȘOVREA IUSTINIAN – ORA 12.00

7.Şef Serviciu – Serviciul Cooperări cu Instituţiile Europene, Direcţia Generală Cooperări Externe
CÂRSTEA ALEXANDRA-ANA – ORA 12.20
BASTON-CIOBANU MIHAELA-CRISTINA – ORA 12.40(actualizare 6 iunie 2013)

REZULTATE SOLUŢIONARE CONTESTAŢII PROBA SCRISĂ

Rezultate contestaţii pentru ocuparea postului de Şef Serviciu – Serviciul Cooperări cu Instituţiile Europene. Direcţia Generală Cooperări Externe

1. CÂRSTEA ALEXANDRA-ANA - ADMIS
2. BASTON-CIOBANU MIHAELA-CRISTINA - ADMIS

Rezultate contestaţii pentru ocuparea postului de conducere de Director General – Direcţia Generală Românii de Pretutindeni

1. BALTASIU RADU - ADMIS
2. GHERBOVEŢ MIRCEA - RESPINS


(actualizare 4 iunie 2013)

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Rezultate ― PROBA SCRISĂ pentru ocuparea postului de conducere de Director General - Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
1. FLOREA JACHI – ADMIS

Rezultate ― PROBA SCRISĂ pentru ocuparea postului de conducere de Director - Direcţia Comunicare
1. TRAICU GEORGETA-ARGENTINA - ADMIS
2. GEICĂ MĂRGĂRITA - ADMIS

Rezultate ― PROBA SCRISĂ pentru ocuparea postului de conducere de Director – CENTRUL NAŢIONAL AL CĂRŢII, Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
1.POPESCU BOGDAN-MIHAI – ADMIS

Rezultate ― PROBA SCRISĂ pentru ocuparea postului de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Cooperări cu Instituţiile Europene. Direcţia Generală Cooperări Externe
1.CÂRSTEA ALEXANDRA-ANA - RESPINS
2. BASTON-CIOBANU MIHAELA-CRISTINA – RESPINS

Rezultate ― PROBA SCRISĂ pentru ocuparea postului de conducere de Director General - Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
1.DRĂGAN IOANA – ADMIS

Rezultate ― PROBA SCRISĂ pentru ocuparea postului de conducere de Director General – Direcţia Generală Românii de Pretutindeni
Numele şi prenumele
1.BALTASIU RADU - RESPINS
2.GHERBOVEŢ MIRCEA – RESPINS

Rezultate ― PROBA SCRISĂ pentru ocuparea postului de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Proiecte Strategice. Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
1.ŞOVREA IUSTINIAN - ADMIS
2. MIU IOANA MĂDĂLINA - ABSENT

Termen de contestație – 48 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor


***

(actualizare 30 mai 2013)

În data de 03 iunie 2013 va avea loc proba scrisă, în cadrul concursului organizat de Institutul Cultural Român în perioada 11 aprilie – 12 iunie 2013. Proba va fi susținută în intervalul 10.00-12.00 la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38 (Bibliotecă). Candidații vor fi rugați să prezinte cartea de identitate.


***

(actualizare 28 mai 2013)

Rezultate ― SELECŢIA DOSARELOR pentru ocuparea postului de conducere de Director General - Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
1.FLOREA JACHI – ADMIS

Rezultate ― SELECŢIA DOSARELOR pentru ocuparea postului de conducere de Director - Direcţia Comunicare
1. TRAICU GEORGETA-ARGENTINA - ADMIS
2. GEICĂ MĂRGĂRITA - ADMIS

Rezultate ― SELECŢIA DOSARELOR pentru ocuparea postului de conducere de Director – CENTRUL NAŢIONAL AL CĂRŢII. Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
1. POPESCU BOGDAN-MIHAI - ADMIS

Rezultate ― SELECŢIA DOSARELOR pentru ocuparea postului de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Cooperări cu Instituţiile Europene. Direcţia Generală Cooperări Externe
1. CÂRSTEA ALEXANDRA-ANA - ADMIS
2. BASTON-CIOBANU MIHAELA-CRISTINA - ADMIS

Rezultate ― SELECŢIA DOSARELOR pentru ocuparea postului de conducere de Director General - Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
1. DRĂGAN IOANA – ADMIS

Rezultate ― SELECŢIA DOSARELOR pentru ocuparea postului de conducere de Director General – Direcţia Generală Românii de Pretutindeni
1. CIUBUC ANDREI - RESPINS
2. BALTASIU RADU - ADMIS
3. GHERBOVEŢ MIRCEA - ADMIS

Rezultate ― SELECŢIA DOSARELOR pentru ocuparea postului de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Proiecte Strategice. Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
1. ŞOVREA IUSTINIAN - ADMIS
2. MIU IOANA MĂDĂLINA - ADMIS

***

Institutul Cultural Român organizează, în perioada 11 aprilie – 12 iunie 2013, concurs de angajare a personalului de conducere. Sunt scoase la concurs, conform legislației în vigoare, următoarele posturi:
1.Director General –Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
2.Director General – Direcția Generală Românii de Pretutindeni
3.Director General – Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
4.Director – Direcţia Comunicare
5.Director – Centrul Naţional al Cărţii
6.Şef Serviciu–Serviciul Proiecte Strategice, Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate
7.Şef Serviciu–Serviciul Cooperări cu Instituții Europene, Direcția Generală Cooperări Externe

Cadru Legal 1.art. III din OUG nr. 35/2011- pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, reglementează posibilitatea organizării concursului pentru funcţiile de conducere. Astfel prin acest articol se extind prevederile art. 22 alin.21 din OUG nr.34/2009, care indică faptul că procentul de 15% nu se aplică unor cazuri expres determinate de actul normativ în cauză, singura cerinţă în aceste cazuri fiind încadrarea în cheltuielile de personal din bugetul aprobat pentru anul în curs.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 26.04.2013 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente: -cerere de înscriere tip (se obţine de la Serviciul Resurse Umane);
-fişă personală tip (se obţine de la Serviciul Resurse Umane);
-curriculum vitae actualizat;
-2 fotografii;
-copie a actului de identitate însoţită de original;
-copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
-copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
-certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
-copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
-copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL“ sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
-o recomandare privind activitatea profesională de la ultimul loc de muncă;
-o Lucrare în care să prezinte propria strategia culturală în contextul misiunii asumate de Institutul Cultural Român prin Programele Institutului Cultural Român (Nr. 15.457 din 12 octombrie).

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate, iar la concurs vor participa numai candidaţii declaraţi admişi după fiecare etapă, conform procesului verbal aprobat de către Comisia de examinare.

Desfășurare concurs:
Afişare anunţ concurs: 11 aprilie 2013
Depunere dosare înscriere: 15 aprilie – 26 aprilie 2013
Selecţia dosarelor: 27 mai 2013 și 28 mai 2013
Depunere contestaţie: 29 mai 2013 și 30 mai 2013
Soluţionare contestații: 31 mai 2013
Proba scrisă: 3 iunie 2013, ora 10.00-12.00, Sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, Bibliotecă.
Depunere contestaţii probă scrisă: 04 și 05 iunie 2013
Soluţionare contestaţii pentru proba scrisă: 06 iunie 2013
Proba de interviu: 7 iunie 2013, ora 10:00, sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, Bibliotecă.
Depunere contestaţii pentru probă interviu: 10 iunie 2013
Soluţionare contestaţii pentru proba de interviu: 11 iunie 2013
Afişare rezultate finale: 12 iunie 2013

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Institutului Cultural Român, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român, care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare în termen de 1 zi după fiecare etapă, numai dacă este cazul.
Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

IMPORTANT! Cerințele pentru ocuparea fiecărui post, bibliografia obligatorie, precum și alte detalii suplimentare despre concurs se găsesc în documentul atașat.

anunt complet - concurs ICR fisa personala cerere de inscriere Rezultate selecție dosare Rezultate proba scrisă Rezultate interviu REZULTATE FINALE