POLONIA. Expoziție dedicată celor 19 principii democratice înscrise în Declarația de la Varșovia

Institutul Cultural Român de la Varșovia este partener al unei expoziţii în aer liber care ilustrează cele 19 principii ale Declarației de la Varșovia și ale Comunității Democrațiilor (CoD), sub egida Președinției Române a CoD.  Expoziția inaugurată pe 29 iunie este realizată de Comunitatea Democraţiilor, în colaborare cu Ambasada României la Varșovia și ICR Varșovia. 

Grafica expoziției este semnată de prof. Nikodem Pręgowski, șeful Catedrei de Design a Universității „Nicolaus Copernic” de la Toruń. Pregătite în limbile engleză, polonă și română, planșele vor putea fi vizionate de publicul larg până la finalul lunii iulie 2020, în spațiul exterior al Ambasadei României și ICR Varșovia din strada Chopina nr. 10. După Varșovia, expoziția va fi prezentată la București și Geneva.

Începând din 26 septembrie 2019, România asigură preşedinţia organizaţiei CoD, al cărui sediu este la Varșovia. La 27 iunie 2020, importanta organizație internațională a împlinit 20 de ani. Comunitatea Democrațiilor este cea mai amplă platformă de dezbatere și schimb de experiență pe tema democrației la nivel global. Avantajul acestui for de dezbateri rezidă în participarea voluntară a statelor, acestea fiind încurajate și motivate să abordeze deschis provocările cu care se confruntă în consolidarea propriei democrații. Totodată, oferă cadrul adecvat pentru schimburi de experiență, împărtășirea unor lecții învățate și, implicit, sporirea cooperării între acestea.

Declarația de la Varșovia este documentul fondator al Comunități Democrațiilor, la care au aderat 106 state (27 iunie 2000). Statele participante s-au angajat să păstreze valorile democratice exprimate în Declarație și să le sprijine printr-o varietate de inițiative.

Inițiativă comună a președinției române a Comunității Democrațiilor și a Poloniei - țara gazdă a Secretariatului Permanent al Comunității Democrațiilor, expoziția ilustrează într-o formă proaspătă și neconvențională cele 19 principii democratice înscrise în Declarația de la Varșovia:

 1. Alegeri libere și corecte

 2. Acces nediscriminatoriu la funcții publice

 3. Protecție neechivocă a legii

 4. Libertatea de opinie și de exprimare

 5. Libertatea de gândire, de conștiință și religioasă

 6. Acces nediscriminatoriu la educație

 7. Presa are dreptul de a colecta, prezenta și distribui informații, știri și opinii

 8. Respectarea vieții private

 9. Libertatea de întrunire pașnică și de asociere

 10. Dreptul persoanelor aparținând minorităților și grupurilor defavorizate la protecție egalaă în baza legii

 11. Dreptul de a nu fi supuși reținerii sau detenției arbitrare

 12. O justiție competentă, independentă și imparțială

 13. Liderii aleși apără legea

 14. Dreptul celor aleși corect de a exercita puterea

 15. Guvernul format în urma alegerilor are obligația de a nu se angaja în activități neconstituționale

 16. Instituțiile guvernamentale au obligația să fie transparente, participative și pe deplin responsabile

 17. Legislativul trebuie să fie ales corect și să-și desfășoare activitatea în mod transparent și responsabil, în serviciul cetățenilor

 18. Exercitarea controlului civil, democratic asupra forțelor armate

 19. Protecția și promovarea tuturor drepturilor omului – civile, culturale, economice, politice și sociale

Grafica expoziției este semnată de prof. Nikodem Pręgowski, șeful Catedrei de Design a Universității „Nicolaus Copernic” de la Toruń.

„Lumea era altfel atunci când a fost adoptată Declarația de la Varșovia în 2000. Dar în 2020, principiile democratice ale Declarației de la Varșovia rămân absolut relevante, iar prin respectarea și menținerea acestor valori facem din democrațiile noastre unele puternice și rezistente, chiar și în timpuri provocatoare sau agitate. Întrucât Comunitatea Democrațiilor intră într-un nou deceniu de colaborare pentru promovarea, apărarea și consolidarea democrației la nivel mondial, salut foarte mult această expoziție ca un „chip nou” al valorilor noastre democratice comune ” - a declarat secretarul general al CoD, Thomas E. Garret.

„România a preluat Președinția Comunității Democrațiilor într-un moment simbolic al istoriei sale, la 30 de ani de la revenirea în comunitatea de valori căreia îi aparținea de drept, familia democrațiilor.Asumarea acestei funcții reflectă angajamentul puternic al României pentru promovarea și consolidarea valorilor democratice, iar încrederea de care s-a bucurat din partea Comunității Democrațiilor demonstrează recunoașterea eforturilor constante ale României pentru sprijinirea statului de drept și a drepturilor și libertăților fundamentale. România a asociat întotdeauna democrația cu pacea, stabilitatea și prosperitatea. Am înțeles importanța luptei noastre individuale, precum și valoarea efortului în comunitate. Ne dorim să împărtășim experiența țării noastre cu alte state care s-au angajat pe calea consolidării democrației; să încurajam împreună tendințele pozitive și să le contracarăm pe cele negative. Îmi exprim convingerea că Președinția României la Comunitatea Democrațiilor va reconfirma poziția țării noastre în plan internațional, stat cu democrație stabilă și predictibilă, sporind eforturile la nivel global pentru promovarea valorilor, principiilor și standardelor cuprinse în Declarația de la Varșovia” - Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe al României

Vă invităm să urmăriți prezentarea video dedicată expoziției de la Varșovia pe canalul de YouTube al ICR Varșovia: https://www.youtube.com/watch?v=fwzel3aH9EQ