Petru Lucaci – Material-Scapes

Albumul trilingv (în limbile română, engleză și franceză) prezintă o selecție de lucrări grupate în cicluri-reper din parcursul artistic al lui Petru Lucaci, personalitate marcantă a artei conteporane din România, profesor la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti și preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici.

„Orice biografie artistică este marcată de momente de răscruce care pot îmbrăca forma unei priviri retrospective sau a unui bilanț. Privirea retrospectivă presupune o revizitare a întregii activități artistice, în vreme ce bilanțul impune exigența unei analize operând prin selecție. În cazul cărții de artist/album/catalog Material-Scapes, ne confruntăm cu un moment emblematic de bilanț configurat de autorul său. Petru Lucaci și-a asumat aici rolul de „curator” al volumului, alegând să prezinte doar câteva proiecte și cicluri dintr-un interval din cariera sa, însumând aproape un sfert de secol de activitate artistică. Astfel, cititorului/privitorului i se propune un parcurs care pornește de la prezent către trecut, în câteva stațiuni distincte, însă legate organic între ele. Am identificat trei asemenea „etape”. Cea dintâi este (con)figurată de Depozit, un proiect complex, ramificat în mai multe secvențe, ocupând ponderea cea mai mare în economia cărții. (...)

A doua stațiune stă sub semnul Clarobscurului, structurând o etapă bine definită cu care artistul s-a confundat peste un deceniu, fiind, pe de altă parte, intim legată de experimentele/căutările complexe din Noctumbre.

Proiectul Ieșirea din suprafață / Bandaje pe răni / Încasetări este propus drept capăt de drum retrospectiv, marcând, în viziunea autorului, un moment de chestionare a bidimensionalității picturii în abordarea viziunii obiectuale și spațiale de tip instalație.“ – Ruxandra Demetrescu

„Central demersului meu artistic din ultimii ani este un interes şi un efort de reevaluare a simbolisticii lucrurilor şi obiectelor din jurul meu, a materialităţii acestora, prin propunerea şi construirea de noi «peisaje» materiale (material-scapes în limbajul lui Arjun Appadurai). Este vorba de un proiect desfăşurat pe etape, influenţat de lecturi din zona studiilor legate de post-materialitate şi de sociologia lucrurilor. În etape diferite am dezvoltat o serie de componente subsumate acestui demers general. Punctul central de interes a fost o perioadă culoarea neagră căreia am încercat să-i asociez noi forme de expresie, noi materialităţi (seria Clarobscur şi Noctumbre). Apoi am propus reciclări şi reconversii de obiecte din spaţiul industrial în spațiul public, în cazul analogiei între furnal și coşul de baschet (proiectul Reconversie). Mai de curând m-am concentrat pe estetica materialităţii oferite prin translatarea unor obiecte aparent nesemnificative identificate în Universitatea Națională de Arte și Combinatul Fondului Plastic şi reasamblarea lor în alt fel de depozite, cu alte semnificaţii şi conotaţii (proiectul Depozit).“ – Petru Lucaci

Cuprins • Contents • Sommaire

Stațiunile picturii la Petru Lucaci. Note pentru o retrospectivă imaginară / Petru Lucaci’s painting stations. Remarks for an Imaginary Retrospective / Les stations de la peinture chez Petru Lucaci. Notes pour une rétrospective imaginaire – Ruxandra Demetrescu

MATERIAL-SCAPES

DEPOZIT / DEPOSIT / DÉPÔT

Reconversie. Transmutări materiale / Reconversion. Material Transmutations / Reconversion. Transmutations matérielles – Ileana Pintilie / Pictura Cinema / Cinema Painting / Peinture Cinéma – Călin Dan / Peisajele materiale. Un manual. / Material-Scapes. A Handbook / Paysages matériels. Un manuel – Sandra Demetrescu / Câteva note tehno-centrice pe marginea „Material-Scapes” / A Few Techno-Centrist Notes on “Material-Scapes” / Quelques notes techno-centriques sur la « Material-Scapes » – Silviu Pădurariu

RECONVERSIE / RECONVERSION / RECONVERSION

CLAROBSCUR - NOCTUMBRE / CHIAROSCURO – NIGHTSHADES / CLAIR-OBSCUR – NOCTOMBRES/DINCOLO DE WIKIPEDIA / BEYOND WIKIPEDIA / AU-DELÀ DE WIKIPEDIA/NOCTUMBRE / NIGHTSHADES / NOCTOMBRES – Petru Lucaci / IEȘIREA DIN SUPRAFAȚĂ - BANDAJE PE RĂNI – ÎNCASETĂRI / OUT OF SURFACE - BANDAGES ON WOUNDS – ENCASEMENTS / SORTIE DE LA SURFACE - BANDAGES SUR BLESSURES – ENCAISSEMENTS

272 p.

ISBN 978-973-577-749-4

76 lei