Pe drumurile vieții. Destine aromâne. Destine meglenoromâne (vol. 1-3)

Autori: dr. Adina Berciu-Drăghicescu, dr. Marian Crăciun

Coordonator ştiințific: dr. Adina Berciu-Drăghicescu

Coautori: dr. Radu-Ştefan Vergatti, dr. Maria Magiru, dr. Iulia Wisosenschi, Maria Petre

Colaboratori: Claudiu Turcitu, Despina Panaitescu

Lucrare enciclopedică, apariția este dedicată personalităților aromâne și meglenoromâne din diferite domenii: cultură, știință, medicină, religie, presă, diplomație, armată. Este vorba despre personalități remarcabile, integrate în viața culturală, economică și socială a României, deschizătoare de drumuri în sferele în care și-au desfășurat activitatea. Demersul, inițiat în 2021, omagiază împlinirea a 140 de ani de la înființarea Societății de Cultură Macedo-Română (SCMR).

„Vom afla și vom fi surprinși de contribuția esențială, în absolut toate domeniile, la istoria modernă și contemporană a României, a aromânilor și meglenoromânilor, ramuri viguroase și perene ale românității care se face simțită din Balcani și până în America de Nord, Canada și Australia. O adâncă plecăciune pentru un efort considerabil și notoriu în a demonstra, fără echivoc, un adevăr istoric de necontestat.” – Ion Caramitru (Președinte al SCMR până în 2021)

ISBN 978-973-577-760-9