Paul Cernat - „Contimporanul”. Istoria unei reviste de avangardă, 2007, 196 p.

Scriind despre istoria şi evoluţia revistei Contimporanul, cea mai longevivă şi mai importantă dintre revistele avangardei interbelice autohtone(1922 / 1932), autorul încearcă să pună în evidenţă un spirit şi o atitudine de care se simte apropiat: un avangardism moderat, ecumenic şi constructiv, un estetism ironic şi pluralist, o căutare continuă, o perpetuă inventare de sine… Fără a fi exhaustivă, lucrarea reprezintă pînă în prezent cel mai complet examen al revistei şi, totodată, prima monografie dedicată acesteia.