Pascale Le Thorel-Daviot - Picasso. Portret în timp, 2007, 354 p.

"Indubitabil, Picasso este artistul care a influenţat cel mai mult secolul al XX-lea şi care, în zilele noastre, este considerat drept una dintre personalităţile de excepţie ale istoriei artelor. De aceea mi s-a părut util ca - referindu-mă pentru fiecare perioadă la martorii de atunci sau la conferinţele pictorului însuşi - să încerc, la treizeci de ani de la moartea lui, să creionez, respectând cronologia şi păstrând distanţa istorică, portretul intim al omului şi al artistului aşa cum se conturează el astăzi. De-a lungul acestui demers, figura lui Picasso se impune cu multă pregnanţă, ca un fenomen miraculos al cărui interes poate fi regăsit atât în creaţia sa , cât şi dincolo de ea." Pascale Le Thorel-Daviot

Traducere din limba franceză de Simona Brânzaru.