Participarea Institutului Cultural Român la European Union National Institutes for Culture (EUNIC)

Diferite feluri de instituţii (universitare, de cercetare ştiinţifică, bancare etc.) au la dispoziție organizări ale Uniunii Europene pentru domeniul respectiv. Institutele culturale naţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană se pot integra în EUNIC. Această integrare este o oportunitate de a juca un rol european şi internaţional relevant.

Institutul Cultural Român:
a) Este parte a EUNIC;
b) Îşi asumă să joace un rol activ în promovarea unui concept european sincronizat al culturii, conform documentului Uniunii Europene întitulat Promoting Cultural and Creative Sectors for Growth and Jobs in the EU (26 septembrie 2012);
c) Îşi asumă să promoveze proiecte bazate pe cofinanţare, conform regulilor Uniunii Europene, în cadrul clusterelor la care participă;
d) Îşi asumă să coopereze cu alte institute culturale naţionale în vederea reprezentării culturii române în locuri în care nu există institute culturale române;
e) Îşi asumă să aloce anual, prin buget, fonduri pentru proiecte internaţionale relevante în raport cu interesele României (de exemplu, proiectul euromediteranean);
f) Îşi asumă să conlucreze cu universităţi din ţară şi din străinătate pentru formarea de manageri culturali;
g) Își asumă să acţioneze, inclusiv prin reprezentanţii săi în ambasadele României, pentru promovarea culturii din ţara noastră în cadrul reţelei europene a instituțiilor culturale;
h) Își asumă să elaboreze şi să implementeze strategii regionale prin care artiştii, oamenii de cultură, oamenii de ştiinţă, evenimentele şi artefactele noastre să fie prezente în marile instituţii de cultură şi în paginile publicaţiilor din diferite regiunii ale lumii;
i) Îşi asumă să organizeze, în 2013-2014, acţiuni majore în proiectul Dialogul intercultural Uniunea Europeană – China;
j) Îşi asumă să contribuie – alături de parteneri europeni – la conceperea şi implementarea de „politici culturale sustenabile” prin dezvoltarea de noi abordări (ale finanţării, reglementării juridice, mobilităţilor etc.), la promovarea sectoarelor creative (şcoli, universităţi, artă, design, arhitectură, mediul înconjurător etc.), la încurajarea dialogului argumentativ şi a rezolvării consensuale a problemelor, la susţinerea formării capacităţilor manageriale în domeniul culturii, la intrarea în reţele internaţionale cu impact cultural semnificativ, la sprijinirea de proiecte în domeniile design, digital media, conservation of tradition, publishing houses, translation, archives, community art, dissemination of culture, intercultural dialogue etc.