Ovidiu Cristea (coordonator) - Marea Neagră. Puteri maritime-Puteri terestre (sec. XIII-XVIII), 2006, 366 p.

"Volumul de faţă încearcă să desluşească măcar câteva dintre mizele luptei pentru supremaţie în Marea cea Mare, să surprindă mijloacele prin care puterile navale sau terestre au încercat să-şi impună hegemonia, să identifice elementele de continuitate sau de discontinuitate care au jalonat istoria bazinului pontic în secolele XIII-XVIII." Ovidiu Cristea

Volumul reuneşte contribuţiile autorilor: Şerban Papacostea, Andreea Atanasiu-Găvan, Ovidiu Cristea, Virgil Ciocîltan, Ştefan Andreescu, Nagy Pienaru, Ştefan S. Gorovei, Anca Popescu, Andrei Pippidi, Ileana Căzan, Adrian Tertecel.