„Orizonturi culturale italo-române” nr. 10/octombrie 2016

A apărut numărul 10/octombrie 2016 al revistei interculturale bilingve „Orizonturi culturale italo-române / Orizzonti culturali italo-romeni", înregistrată în Italia cu ISSN 2240-9645 şi accesibilă la adresele www.orizzonticulturali.it şiwww.orizonturiculturale.ro.

Ediţia română propune următoarele pagini: „Homo fabulans" contra crizei actuale a literaturii. Dialog cu Carlo Varotti (interviu cu profesorul Carlo Varotti în cadrul rubricii „Invitaţii Smarandei Bratu Elian"); Timişoara a fost aleasă Capitală Culturală Europeană în 2021 (Cornel Seracin); Scriitori italieni traduşi în română. Publicaţii din 2016 (bază de date îngrijită de Afrodita Carmen Cionchin); „Curtea arlechinilor": volum bilingv de Liliana Ugolini şi Mihaela Colin; Lectura lui Dante. Invidia oarbă (Purgatoriu XIII)(de Laszlo Alexandru); Traducătorii străini din limba română. Anchetă (de Sorin D. Vintilă); Arhitectură: România la Bienala de la Veneţia 2016.

Ediţia italiană prezintă pagini precum: Carlo Varotti: «Letteratura, quelle domande che ci mantengono liberi»(interviu de Smaranda Bratu Elian); Emil Cioran lettore e interprete di Max Stirner (prezentare şi traducere de Amelia Natalia Bulboacă); E Mioriţa si fece racconto. Una proposta di rielaborazione narrativa (de Armando Santarelli).

Ediţia română poate fi citită la http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

Ediţia italiană poate fi accesată la http://www.orizzonticulturali.it/it_home.html