Organizarea Bibliotecii Culturii Române în Institutele Culturale Române din străinătate și cooperarea cu editurile

Așa cum s-a prevăzut în documentul Programele Institutului Cultural Român 2012-2013 (nr. 15747/16.10.2012), fiecare institut cultural român din exterior iși organizează, dotează și administrează Biblioteca Culturii Române.

Biblioteca va cuprinde cărți și materiale documentare ilustrative și documente în ceea ce privește cultura română.
Biblioteca va cuprinde cărți și materiale documentare în limba română, în limbi de circulație internațională, în limba țării respective.
Biblioteca se înzestrează cu echipamentul electronic necesar.

Centrala Institutului Cultural Român, prin direcțiile generale și serviciile responsabile, asigură livrarea de cărți tipărite de editurile din țară către institutele culturale din diferite țări.

Direcția Generală a Reprezentanțelor în Străinătate va încheia acorduri de parteneriat cu asociațiile profesionale ale editorilor, precum și cu editurile din țară, având la bază o strategie pe termen lung de colaborare pe mai multe direcții:
-Concertarea unor eforturi de editare, difuzare, promovare a unor producții editoriale reprezentative pentru cultura română, în limba română și în limbi de circulație internațională;
-Stabilirea de parteneriate cu asociațiile profesionale ale editorilor, cu editurile din capitală și din provincie în vederea unei politici judicioase de comenzi și achiziții, de donații de carte destinate institutelor culturale românești din străinătate;
-Conlucrarea activă și calificată în vederea inserării în planurile editoriale a unor propuneri de apariții care să răspundă cerințelor și misiunii ICR (dicționare, lucrări cu caracter enciclopedic, albume, antologii, reeditări ale unor cărți fundamentale ale culturii românești, autori clasici și contemporani).

Totodată, o atenție specială va fi acordată completării fondului de publicații cu profil academic-universitar în limba română și în limbi de circulație internațională al bibliotecilor funcționând în cadrul institutelor culturale românești din străinătate.