O prioritate a Institutului Cultural Român în 2013: asigurarea cofinanțării și atragerea de sponsorizări

În acest an, Institutul Cultural Român va susține cu precădere proiecte care beneficiază de cofinanțare, iar atragerea de resurse extrabugetare va reprezenta o preocupare strategică importantă.

În acest scop, vor fi încheiate acorduri de cooperare cu alte instituții și entități în măsură să sprijine acțiunile ICR la nivel central, precum și proiectele filialelor și ale institutelor culturale românești din străinătate. Astfel, ICR va colabora cu Ministerul Educației pentru finanțarea burselor și editărilor ICR; cu Ministrul delegat pentru Diaspora, pentru finanțarea de publicații; cu Ministerul Turismului pentru finanțarea de acțiuni specifice în diferite capitale europene; cu Ministerul Tineretului și Sportului pentru finanțarea de acțiuni specifice în diferite metropole. Se va urmări, totodată, obținerea unor sponsorizări din partea agenților economici pentru acțiuni majore ale Institutului – participări la târguri de carte, festivaluri, expoziții itinerante etc.

În cadrul Direcției Generale Economice a fost constituit Serviciul Resurse Extrabugetare. Departamentul are ca misiune atragerea de resurse externe și este coordonat de vicepreședintele ICR Vladimir Simon. Fiecare Direcție Generală va urmări, de asemenea, asigurarea cofinanțărilor necesare.