O nouă serie de titluri subvenţionate de Institutul Cultural Român în străinătate

Sprijin pentru traducerile din autori români – TPS 2007
21 de edituri din 14 ţări vor primi subvenţii în valoare totală de 95 000 EUR, prin Programul de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor români TPS
(Translation and Publication Support Programme), în urma primei sesiuni de jurizare din 2007. Programul TPS este un program iniţiat şi derulat de Institutul Cultural Român.
Vor fi subvenţionate volume semnate de Ana Blandiana
(În dimineaţa de după moarte – Rusia), Max Blecher (Corp transparent – Spania), Mircea Cărtărescu (De ce iubim femeile? – Israel şi Polonia), Gianina Cărbunariu (Stop the Tempo; Kebab – Cehia), Mircea Eliade (Tinereţe fără tinereţe; Dayan – Brazilia), Filip Florian (Degete mici – Ungaria), Emilian Galaicu Păun (Yin Time – Germania), Nora Iuga (Sexagenara şi tânărul - Bulgaria), Florin Lăzărescu (Trimisul nostru special - Franţa şi Slovenia), Dan Lungu (Raiul Găinilor – Austria şi Slovenia), Constantin Noica (Devenirea întru fiinţă –- Germania şi S.U.A.), Andrei Oişteanu (Imaginea evreului în cultura română – Germania), Cezar Paul-Bădescu (Luminiţa, mon amour; Tinereţile lui Daniel Abagiu - Bulgaria), Camil Petrescu (Patul lui Procust – Spania), Lucian Pintilie (Bricabrac –Franţa), Mihail Sebastian (Steaua fără nume, Insula, Jocul de-a vacanţa, Ultima oră – Franţa), Dumitru Ţepeneag (La belle roumaine – Austria) şi o antologie de proză scurtă (Olanda).
Solicitările au fost evaluate de o comisie de experţi independenţi alcătuită din Florin Bican (traducător), Alexandru Dan Condeescu (Director, Muzeul Naţional al Literaturii Române), Ioana Gruenwald (Director de program, Centrul de Carte Germană), Livia Szasz (Director editorial, Editura Curtea Veche); Mircea Vasilescu (redactor-şef, revista „Dilema veche").
TPS îşi propune să faciliteze accesul publicului străin la literatura română şi să sprijine prezenţa autorilor români pe piaţa internaţională de carte, prin finanţarea costurilor de traducere (şi publicare, atunci când este cazul). Este susţinută publicarea şi difuzarea operelor relevante pentru cultura română, din domeniul literar şi al ştiinţelor umane. Titlurile sunt propuse de către editurile străine. Suma totală de finanţare se stabileşte în funcţie de îndeplinirea criteriilor de evaluare: calitatea lucrării propuse, planul de distribuţie si strategia de promovare, experienţa editurii, experienţa traducătorului si finanţarea solicitată, ca procent din bugetul total necesar publicării. Pentru următoarea sesiune a TPS editurile străine sunt aşteptate să trimită dosarele cu cererile de finanţare până pe 20 octombrie 2007 (data poştei). Detalii suplimentare: www.icr.ro
În 2006, programul a pus la dispoziţie o finanţare totală de aprox. 70.000 euro, pentru 24 titluri selectate de jurii dintre dosarele de aplicaţie primite la cele două sesiuni. Până acum, au fost publicate cu sprijinul TPS volume de Mircea Cărtărescu
(Travesti, Polonia; Nostalgia, Bulgaria), Norman Manea (Fericirea obligatorie, Spania), Camil Petrescu (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Franţa), Mircea Eliade (Sacrul şi profanul, Cehia), Petru Cimpoeşu (Simion liftnicul, Cehia). Celelalte titluri urmează să apară în decursul acestui an, precum şi în prima jumătate a anului 2008.
Apariţiile subvenţionate de ICR s-au bucurat de succese notabile. Ediţia franceză a romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu a avut cronici pozitive în publicaţii precum Le Figaro Litteraire, La Croix şi Le Temps. De asemenea, ediţia cehă a romanului Simion Liftnicul de Petru Cimpoeşu
a fost distinsă cu Premiul Magnesia Litera pentru Cartea Anului în Cehia. Recent, volumul Travesti de Mircea Cărtărescu a fost recenzat elogios de reputatul românist Ireneusz Kania în Gazeta Wyborcza, beneficiind în intervalul 23 – 26 mai de un turneu de lansare în patru oraşe din Polonia: Varşovia, Poznan, Wroclaw şi Cracovia.


Contact media: Serviciul de presă al ICR, e: biroul.presa @ icr.ro, t: 031 7100 625