Nr. 92 / iarna 2014 - 2015

SUMAR Nr. 92

Retrospective

Virgiliu-Leon Ţârău - Trecutul sub lupă

Ion Vianu - Memoria: Monument, Judecată, Magistra Vitae

Karl Schlögel - Un premiu carolingian pentru itinerariile europene

Bedros Horasangian - Dosar 1915

Cultură şi istorie

DIALOG Perry Anderson - Suleiman Mourad: Enigmele cărţii

DIALOG Esprit - Makram Abbès: Arta guvernării în lumea islamică

Robert F. Worth - Stâlpii despotismului arab

Cătălin Bogdan - Şi musulmanii au probleme de conştiinţă

Arte vizuale

Tudor Banus - Paradigma artei contemporane

Jed Perl - Cultul lui Jeff Koons

Vladimir Bulat - Creaţia se naşte din puritate sau din noroi

Iolanda Malamen - Revendicarea Raiului prin culoare

Teatru

DIALOG Frank M. Raddatz - Heiner Goebbels: Utopia formei

Marina Davîdova - Cum se maturizează arta

Thomas Hodina - Repetiţia

Georges Banu - Teatralitatea picturii

Litere

Hans Günther - Jăratic sub cenuşă

Adrian Mihalache - Romanticul joc al lumilor: cibercultura şi contra-cultura

Patrick Modianu - Scrisul şi oralul

Biblioteca „Lettre Internationaleˮ

Lydie Salvayre - Nu plânge

Constantin Abăluţă - M I R E L A

Hilary Mantel - O regină pe eşafod

Varlam Şalamov - Povestiri din Kolîma

Jurnalism

Rodica Binder - Multitalent sau multitasking

Karl Kraus - Don Münz

Rodica Binder - Jurnalism sau journaille?

Comentarii şi corespondenţe

Laura Grünberg - La vremuri noi, poveşti urbane vechi!

Carmen Firan - Când Demonul amiezii naşte monştri şi un Hipopotam intră în Rai

Mircea Ţicudean - Vremea moşilor sfătoşi şi cârtiţa de catifea

126 pag, 10 lei