Nou la Editura ICR: Album monografic Dan Cioca

Dan Cioca: album monografic, Editura Institutului Cultural Român, 2014Prefață de Adrian-Silvan Ionescu
Concepție grafică și copertă / Graphic and cover design: Dan Glăvan
Texte de / Texts by: Adrian-silvan Ionescu, Iolanda Malamen, Cătălin Davidescu, Dan Grigorescu, Titus Mocanu, Grigore Arbore, Petru Comarnescu, Vito Grasso, I.D. Sârbu, Romulus Vulpescu, Marin Sorescu, Florian Potra, N. Carandino, N. Argintescu Amza, Ruxandra Garofeanu, Avram Kampf, Per Olof Ekstrom, Ion Cocora, Cristina Anghelescu, Corneliu Ostahie, Ion Parhon, Nicolae Florea, Vartan Arachelian.
Fotografii / Photos: Adrian Tofan, Cătălin Marcu, Dan Dumitrescu, Sorin Radu, Ioan Cioca
Versiune engleză / English version: Monica Voiculescu

„La deplină maturitate, Dan Cioca nu mai experimentează, ci relevă din preaplinul culturilor ce le-a înmagazinat în suflet o viață întreagă, cât a fost constrâns să se exprime aproape exclusiv în alb și negru. De aceea, trebuie să salutăm întoarcerea lui Dan Cioca în lumea culorii și să-i ovaționăm dezlănțuirea.“ – Adrian-Silvan Ionescu
„Dan Cioca este unul dintre acei plasticieni surprinzători, versatili, care aduc întotdeauna un suflu nou în aparițiile pe simeză. Versat în multe tehnici și genuri, se simte în largul său și se exprimă la fel de elocvent atât prin acromatismele graficii de șevalet ori publicitare, cât și prin nuanțele puternice ale pictruii în ulei. Stăpân în zona figurativului, nu își pierde cumpătul nici în abstracțiunile lirice. Am putea să-l socotim pe dan Cioca un adevărat vrăjitor în a cărui personalitate sunt combinate trăsăturile înțeleptului și atotputernicului Merlin, ce-și folosea forțele în scopuri benigne, cu acelea ale lui Panurge cel pus pe șotii, pentru că și el are înclinație spre farsă și buf, atât în sfera vizualului, cât și în viața de zi cu zi pe care și-o trăiește ca pe o operă de artă vie. La acestea se poate adăuga prețuirea nemăsurată pe care o arată pentru exponatele de artă culinară, pe care o asimilează, cu îndreptățire, între artele liberale și căreia îi acordă o atenție plină de duioșie, și o cinstește întocmai ca Pantagruel. Într-un cuvânt, Cioca este un bon viveur în adevăratul înțeles al cuvântului, care se delectează și savurează toate formele de artă.“ - Adrian-Silvan Ionescu

ISBN: 978-973-577-651-0
224 pagini
Ediție bilingvă (română-engleză)

***

“Dan Cioca is one of those astonishing, versatile plastic artists who always bring a fresh breath with every new exhibition. Well-versed in several techniques and genres, he feels at large and speaks equally eloquently both through the a-chromatism of easel or publicity graphics and throught the powerful hues of oil painting. He is a master of the figurative zone, but he never loses hi spoise in lyrical abstractions, either.We could say that Dan Cioca is really a wizard, whose personality combines the traits of the wise and omnipotent Merlin, who used his powers for benign purposes, with those of the ever-pranking Panurge, because he is also drawn to farce and bluffing, both in the visual sphere and in his daily life, which he experiences like a living work of art. To this we may add his extraordinary appreciation of cooking art exhibits, an art he rightly assimilates with the liberal arts and which he fondly focuses on and honors, just like Pantagruel. Briefly put, Cioca is a bon viveur in the true meaning of the phrase, who relishes and savors all art forms. “ - Adrian-Silvan Ionescu

“Fully mature now, Dan Cioca no longer experiments, rather, he reveals the superabundance of colors he has stored in his soul all his life at the time when he was constrained to express himself almost exclusively in black and white. This is why we must welcome Dan Cioca’s comeback to the world of color and cheer his unchaining.“ - Adrian-Silvan Ionescu