Nicolae Iorga - Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei (1914-1940), 2008, 280 p.

Cartea de faţă reuneşte diferite tipuri de lucrări ale marelui istoric romîn: note zilnice, broşuri, conferinţe, capitole sau fragmente de cărţi de sine stătătoare care gravitează, cu toatele, în jurul unui subiect extrem de sensibil pentru N. Iorga: Basarabia şi basarabenii. Selecţia lucrărilor este întocmită de cercetătorul ştiinţific la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Pavel Balmuş, care realizează o echilibrată prezentare a unora dintre cele mai elocvente "piese" din bogata bibliografie a scrierilor lui Iorga din perioada 1914-1940.