Negociere servicii artistice (ATRIBUIT)

Prin prezenta vă informăm că Institutul Cultural Român va demara în data de 11.01.2017 ora 11:00 negocierea cu Teatrul "Satiricus Ion Luca Caragiale" din Chișinău a unui contract de prestări servicii artistice pentru prezentarea spectacolului "Ciuleandra", ce se va desfășura în data de 15.01.2017 la Teatrul din Tiraspol. Încheierea contractului de prestări servicii artistice cod CPV 92312000-1 se va rezliza conform procedurii interne privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea achizițiilor publice nr. 98/2016.