„Muzica în arta lui Alexandru Țipoia“ – expoziție și lansare de album la Institutul Cultural Român

Albumul de artă Muzica în arta lui Alexandru Țipoia – Simfonia fantastică a operei va fi lansat joi, 7 mai 2015, ora 18.00, la Institutul Cultural Român (Aleea Alexandru 38, București), în prezența artistului plastic George Tzipoia, fiul lui Alexandru Țipoia și coordonator al albumului. Alături de acesta vor lua cuvântul istoricul de artă Doina Mândru, artistul plastic Marin Gherasim și muzicologul Despina Petecel-Theodoru. Tot atunci va fi vernisată expoziția Alexandru Țipoia care cuprinde atât lucrări circumscrise temei muzicale, cât și lucrări în care pictorul a abordat alte teme, fiind astfel punctată evoluția interioară extrem de bogată, desfășurată pe parcursul a 60 de ani de creație, a unuia dintre cei mai mari artiști plastici ai României.
Expoziția va putea fi vizitată la Institutul Cultural Român până pe 17 mai 2015.

Nouă apariție la Editura Institutului Cultural Român, albumul de artă Muzica în arta lui Alexandru Țipoia relevă o temă definitorie pentru opera unuia dintre cei mai importanți pictori români ai secolului XX. Creator de anvergură, „verigă importantă în lanțul Maeștrilor picturii românești“ (Florin Niculiu), Alexandru Țipoia (1914 – 1993) și-a păstrat, în vremuri de restriște, o exemplară integritate estetică și etică. Coleg de generație cu Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu și Ion Țuculescu, în perioada de după instaurarea regimului comunist în România artistul a rămas, deliberat, într-un con de umbră. Lucrarea publicată de Institutul Cultural Român contribuie la recuperarea și recunoașterea cuvenită unei opere plastice remarcabile.
„Antropocentrismul lui Baba, hedonismul apolinic al lui Ciucurencu şi submersia dionisică a lui Ţuculescu sunt completate firesc de estetismul cu sclipiri metafizice şi de geometria senzuală pe care se sprijină toată creaţia lui Alexandru Ţipoia. Numai că, în timp ce mai marii sau mai modeştii săi colegi de generaţie participau cu penelul şi cu şpiţul la muncile cîmpului sau la treburile oţelăriilor, în timp ce ei alungau chiaburii şi pictau în transă voioşiile colectivizării, Alexandru Ţipoia se interesa de lucrurile mărunte, cum ar fi, de pildă, geometria ascunsă şi eternă a obiectelor perisabile, armonia formelor nespectaculoase în care se reflectă, însă, marile armonii ale universului însuşi. Problemelor imediate, legate de comanda oficială şi de promisiunea unei poziţii sociale şi a unei cariere profitabile, el le-a preferat austeritatea, rigoarea morală şi prezenţa publică discretă pînă la marginea anonimatului.“ – Pavel Șușară
„Aș vrea ca imaginea să redea armonia muzicii, să îi preia esența. Imaginea să devină ea însăși muzică pură.” – Alexandru Țipoia

Albumul bilingv (română-engleză) este coordonat de George Tzipoia și arh. Victoria Tzipoia. Concepția grafică îi aparține Claudiei Tache, iar textele introductive sunt semnate de George Tzipoia și Pavel Șușară. Fotografiile au fost realizate de Claudia Tache, Ernani Orcorte și George Tzipoia. Luiza Gervescu și Claudia Tache sunt traducătoarele textelor în limba engleză. Detalii: www.icr.ro.

Cu prilejul Centenarului nașterii artistului Alexandru Țipoia, în septembrie 2014, Academia Română a organizat și găzduit o expozitie și un simpozion de comunicari științifice, fiind prezentat și filmul documentar Țipoia și Tzipoia, realizat de TVR în cadrul emisiunii „Rezistența prin Cultură“.

Accesul publicului este liber.

Partener:

www.observatorcultural.ro