Mona Pologea - Limba română pentru străini, 2008, 224 p.

Manualul (însoţit de CD) se adresează străinilor care doresc să înveţe limba română. Cele 30 de lecţii se adresează nivelului începător şi nivelului mediu şi conţin texte, exerciţii de vocabular, de comunicare, precum şi noţiuni de gramatică. Cele 16 teste conţin exerciţii de gramatică şi de vocabular pentru nivelul avansat. Ultima parte a cărţii cuprinde o scurtă prezentare a foneticii şi gramaticii româneşti, alături de o listă a principalelor verbe neregulate din limba română (conjugate la toate modurile şi timpurile verbale) şi de un scurt dicţionar român-englez. CD-ul care însoţeşte manualul este util pentru partea de fonetică şi pentru înţelegerea textelor.