Modificarea rezultatelor Concursului național pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneția

MODIFICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI NAŢIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTELOR CARE VOR REPREZENTA ROMÂNIA LA CEA DE-A 14-A EDIŢIE A EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE DE ARHITECTURĂ - LA BIENNALE DI VENEZIA
În urma concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 14-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură la Biennale di Venezia, a fost desemnat câştigător pentru spaţiul expoziţional din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia proiectul CREATIVITATE – CONSERVARE, nr. UAR 5, cod proiect SM28282, cu autorii: Ileana Maria Zbirnea Kisilewicz, Dan Victor Kisilewicz şi Dobrin Laurenţiu Datcu.

Selecţia s-a făcut cu respectarea condiţiei anonimatului, precizată în punctul 4 din Regulamentul de concurs.

După verificarea dosarelor câştigătorilor, s-a constatat incompatibilitatea autorilor proiectului câştigător pentru spaţiul expoziţional din Noua Galerie a IRCCU Veneţia, întrucât aceştia sunt funcţionari publici în cadrul direcţiei Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii, unul dintre organizatorii concursului,

În conformitate cu prevederile legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi ale legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, conducerea Ministerului Culturii a luat hotărârea de a descalifica proiectul.

Având în vedere situaţia prezentată, instituţiile organizatoare au decis câştigător proiectul EXPLOTING IDENTITY: ARCHIVES OF ROMANIA NATIONAL PAVILIONS TOWARDS A NOMADIC MUSEUM OF ARHITECTURE, nr. UAR 34, cod proiect EM12345, cu autorii: Ivănescu Emil, Mihali Elena-Loredana, Tănase Carmen, Danciu Marius, Zahalca Olivia, Iosub Laura, fiind următorul proiect clasat pentru spaţiul expoziţional din Noua Galerie a I.R.C.C.U Veneţia, în ordinea punctajelor acordate de comisia de selecţie.

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTELOR CARE VOR REPREZENTA ROMÂNIA LA CEA DE-A 14-A EDIŢIE A EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE DE ARHITECTURĂ - LA BIENNALE DI VENEZIA

În perioada 18-20 noiembrie 2013, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucureşti, a avut loc procedura de selecţie a proiectelor înscrise în cadrul Concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 14-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia.
Juriul Concursului a avut următoarea componenţă:

1. Arh. Vlad GAIVORONSCHI2. Prof. Univ. Dr. Arh. Ana Maria Zahariade, U.A.U.I.M.3. Arh. Brian A. SPENCER, Statele Unite 4. Prof. Arh. Juhani KATAINEN, Finlanda5. Monica MORARIU, Ministerul Culturii, comisar6. Alexandru DAMIAN, Institutul Român pentru Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia, vicecomisar7. Arh. Bogdan TOFAN, Uniunea Arhitecţilor din România, vicecomisar
La Concurs s-au înscris un număr de 46 de proiecte. În urma evaluării proiectelor, având în vedere criteriile prevăzute în Regulamentul de Organizare al Concursului şi publicate pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi a Uniunii Arhitecţilor din România, Juriul a acordat punctaje potrivit Anexei 1.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, au fost desemnate câştigătoare următoarele proiecte:
1.Pentru spaţiul expoziţional din Pavilionul României din Giardini della Biennale a fost desemnat câştigător, cu un punctaj de 85,36 puncte, proiectul având codul de identificare UAR NR.5, COD PROIECT SM28282
Titlu:SITE UNDER CONSTRUCTIONAutor/-i: Andreea Iancu, Raluca Sabau, Mihai Sima, Stejara Timis, Anca Trestian

2.Pentru spaţiul expoziţional din Noua Galerie a I.R.C.C.U. Veneţia a fost desemnat câştigător, cu un punctaj de 91,43 puncte, proiectul având codul de identificare UAR NR.20 , COD PROIECT DK62014
Titlu: CREATIVITATE – CONSERVAREAutor/-i: Ileana Maria Zbirnea ( Kisilewicz), Dan Victor Kisilewicz, Dobrin Laurentiu Datcu

Câştigătorii vor negocia cu Ministerul Culturii (pentru proiectul SITE UNDER CONSTRUCTION), respectiv Institutul Cultural Român (pentru proiectul CREATIVITATE - CONSERVARE) condiţiile de realizare a proiectelor.

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Uniunea Arhitecţilor din România va acorda, în baza deciziei Comisiei de selecţie, următoarele premii potrivit Anexei 2:

Titlu proiect: SITE UNDER CONSTRUCTION
Motivaţie Juriul a apreciat proiectul pentru forţa plastică şi expresivitatea spaţiului expoziţional pe care îl propune. Proiectul susţine ideea industriei ca motor al modernizării, subiect care se încadrează în tema generală a bienalei. Imaginea industrială este vazută ca nucleu al modernităţii fiind interpretată în proiect printr-un spaţiu flexibil, capabil să capteze acest sens.
În plus, juriul a apreciat în mod special potenţialul de dezvoltare al proiectului, în ideea de elaborare mai nuanţată şi care să poată exprima mai larg cei 100 de ani de modernitate, atât prin intermediul ariei tematice propuse cât şi prin depăşirea ei. Proiectul reuşeste să exprime o atmosferă memorabilă, generată de raportul lumină / întuneric, de sonoritatea compoziţiei şi de principiul de organizare spaţială de tip „global container”. Întregul spaţiu al Pavilionului devine un conţinător al unor obiecte / spaţii cu dubla funcţie interioară / exterioară.
Conceptul spaţial este foarte bine exprimat şi argumentat remarcându-se ca fiind puternic şi interesant pus în operă.

Premiu: 2000 EURO

Titlu proiect: CREATIVITATE - CONSERVARE
Motivaţie Proiectul a fost selectat în mod special pentru ideea tematică. Arhitecta Ioana Grigorescu este extrem de reprezentativă pentru modernitatea românească arhitecturală, personalitatea ei poate face conexiuni subtile între modernismul interbelic şi evoluţia modernităţii din perioada comunistă, între etosul inovator al avangardei şi conservarea patrimoniului, între arhitectură, grafică şi pictură. Personaliatea ei complexă şi puţin mediatizată până acum este prezentată prin atmosfera de atelier de proiectare şi prin proiecte şi desene originale, ceea ce comisia a apreciat.
Premiu: 2000 EURO

Titlu proiect: JUST NOW
Motivaţie Proiectul prezintă o abordare elegantă şi are un conţinut foarte bogat (foarte bine organizat şi serios) transpus într-o scenografie foarte convenţională dovedind o simplitate benefica.
Informaţia transmisă la nivelul proiectului este extrem de bine sistematizată şi riguros prezentată.

Premiu: 500 EURO

Titlu proiect: EXPLORING IDENTITY: ARCHIVES OF ROMANIA NATIONAL PAVILIONS
Motivaţie La acest proiect juriul a apreciat foarte mult conţinutul informaţiei transmise – relaţia extrem de bine argumentată între cele două personaje şi discreta asociere între Nicolae Iorga şi Tristan Tzara cărora le dedică şi cele două instalaţii propuse în proiect. Iorga întruchipează spiritul conservator şi tradiţionalist, Tzara reprezentând spiritul românesc de avangardă.
Proiectul susţine ideea unui spaţiu total (taparea cu ziare şi imaginea extrem de bine documentată a spaţiului interior-pasaje,foto, texte...).

Premiu: 500 EURO

Titlu proiect:DARE TO FEEL
Motivaţie Proiectul transmite o idee clară – introducerea unui alt tip de definire a spaţiului, nu doar vizual, mergând pe ideea celor două curente, cel interior şi cel exterior, care fac trimitere atât din modul de abordare cât şi de punere în operă la Horia Creangă ( imaginea externă) şi Ion Mincu ( imaginea internă).
Premiu: 500 EURO

Titlu proiect: TEMPO
Motivaţie Proiectul a fost apreciat pentru discursul susţinut în cadrul textului de prezentare şi prin modul de transpunere la nivelul planului ca abordare spaţială arhitecturală. Ideea este curajoasă, dă dovadă de o expunere curajoasă şi încearcă să marcheze un traseu care uneori poate să limiteze spaţiul interior pentru realizarea unei senzaţii de strângere şi fragmentare “time frame’’.
Premiu: 500 EURO

* Premiile se vor acorda în lei la cursul B.N.R. din data atribuirii.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii, numai în ceea ce priveşte modul în care au fost respectate prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Concursului, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului (până la data de 26 noiembrie 2013, ora 17).

Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, formată membri desemnaţi de instituţiile organizatoare.

Proiectele premiate vor putea fi vizionate la sediul Uniunii Arhitecţilor din România din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucureşti, în perioada 5 – 12 decembrie 2013.

Proiectele înscrise în concurs, cu excepţia proiectelor premiate, vor putea fi ridicate de la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, în perioada 5 – 20 decembrie 2013.