Modernismul socialist in România

Modernismul socialist in Romania Modernismul socialist in Romania

Institutul Cultural Român de la Varșovia susține prezența arh. Dumitru Rusu la importantul program al Centrului Internațional pentru Cultură de la Cracovia, intitulat „Academia Patrimoniului Cultural”, în cadrul căruia, joi, 6 iulie 2017, ora 18.00, arhitectul va susține o prelegere deschisă cu titlul Analiza Modernismului socialist în România prin studii de caz. Acest eveniment se înscrie într-o serie mai largă de prezentări dedicate modernismului postbelic din Europa Centrală și de Est.

Programul „Academia Patrimoniului Cultural” a fost elaborat în urmă cu 16 ani, în scopul alăturării problematicii protecției monumentelor, economiei și dreptului. Deschis ca un modul de două semestre de studii postuniversitare, programul este dedicat managementului bunurilor culturale și promovării patrimoniului. Participanții din mediul academic au fost formați de la bun început de specialiști în domeniul protecției bunurilor culturale, autori ai unor publicații însemnate pe tema protejării patrimoniului și revitalizării complexelor de monumente, directori, curatori și conservatori de monumente istorice și opere de artă din colecții muzeale.

Din acest program face parte şi ciclul prelegerilor deschise, în cadrul cărora experți din domeniul protejării bunurilor culturale și managementului cultural, dar și participanți ai programului Thesaurus Poloniae, derulat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Cultural, își expun cercetările și proiectele.

Dumitru Rusu este co-fondator al Asociaţiei Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană / Bureau of Art and Urban Research (B.A.C.U.), ale cărei direcţii principale de activitate sunt protejarea, reabilitarea şi conservarea patrimoniului construit şi a formelor de artă din perioada socialistă, respectiv monitorizarea activităţii de menţinere, protejare, conservare a patrimoniului arhitectural din Europa Centrală şi de Est. De asemenea, B.A.C.U. întreprinde eforturi în vederea clasării şi protejării unor ansambluri arhitecturale, clădiri şi a altor obiective, atât pe plan local, cât şi internaţional. În 2016 a fost iniţiat demersul de clasare a patru clădiri modernist-socialiste din Chişinău. Tot în aceeaşi perioada a fost publicată lucrarea Modernism socialist – Analiza patrimoniului modernist în Republica Moldova în ediţia ICOMOS - Heritage at Risk Report 2014-2015.

Prelegere susținută în limba engleză, cu traducere simultană în limba polonă. Intrarea este liberă.