Mircea Săucan - Colivia caută pasărea, 2008, 384 p.

Ediţie îngrijită de Leon Volovici.

Cartea reproduce integral scrierile literare ale cunoscutului cineast. Compusă într-un stil inconfundabil, proza lui Săucan „aminteşte mai degrabă de ceea ce am putea numi compoziţie muzicală – plină de repetări şi interpătrunderi, cu creşteri şi scăderi care ne obligă să ne gândim la un poem simfonic... sau la o rugăciune" .(Paul Barbăneagră)