„Mircea Eliade. Noi cercetări“ - simpozion și prezentare de carte la Roma

Joi, 7 noiembrie 2013, ora 17.00, la sediul Accademiei di Romania din Roma va avea loc simpozionul „Mircea Eliade. Noi cercetări“. Vor fi prezentate volumele: Mircea Eliade Le forme della Tradizione e del Sacro, ediţie îngrijită de Giovanni Casadio şi Pietro Mander, cu o prezentare de Giancarlo Seri, Editura Mediteranee, 2013, Mircea Eliade, Salazar e la rivoluzione in Portogallo, ediţie îngrijită de Horia Corneliu Cicortas, postfaţă de Horia Corneliu Cicortaş şi Sorin Alexandrescu, Editura Bietti, 2013 și Mircea Eliade e la Tradizione. Tempo, Mito, cicli cosmici de Lara Sanjakdar, Editura Il Cerchio, 2013.

Vor lua cuvântul:
Prof. Giovanni Casadio, profesor de istoria religiilor, Universitatea din Salerno
Prof. Pietro Mander, profesor de Asiriologie Universitatea “L’Orientale” din Napoli
Prof. Roberto Scagno, profesor Dipartimentul de Romanistică, Universitatea de Studii din Padova
Horia Corneliu Cicortaş, cercetător
Prof. Pietro Angelini, profesor Universitatea “L’Orientale” din Napoli
Prof. Enrico Montanari, profesor de Istoria Religiilor Universitatea Sapienza din Roma.
Lara Sanjakdar, doctor în filosofie
Consul Prof. Adolfo Morganti, Casa Editorială IL Cerchio

Mircea Eliade este unul dintre marii gânditorii ai secolului al XX-lea, opera sa reprezentând un punct de cotitură în studiul fenomenelor religioase; cu toate acestea, o mare parte a operei lui Eliade este încă necunoscută publicului italian. Interesul pentru opera sa este însă, în creştere în Italia, fapt reflectat şi în proiectul editurii Jaca Book pentru traducerea operelor sale (coordonatorul acestui program este prof. Roberto Scagno). Simpozionul işi propune să prezinte şi să dezbată cele mai recente publicaţii ştiinţifice dedicate operei lui Eliade.