Mircea Anghelescu – Literatura română modernă * Partea I: Premise, începuturi: 1780-1860

Vă prezentăm noul volum, apărut în cadrul Editurii Institutului Cultural Român, Literatura română modernă * Partea I: Premise, începuturi: 1780-1860, autor Mircea Anghelescu. „Cartea de față prezintă ca un tot organic literatura română de la sfârșitul sec. XVIII până după prima jumătate a sec. XIX, perioada cea mai dificilă, a transformării unei culturi scrise de tip mitico-evenimențial (cronicarii, predicatorii și autorii de texte morale) într-una modernă, influențată direct de lecturile și traducerile din literatura europeană a epocii. Este perioada în care se tipărește primul volum de versuri în limba română – Poezii nouă de Ion Cantacuzino, 1795 –, în care același traduce Essay on Mana lui Alexander Pope, iar Ion Budai-Deleanu redactează cele două variante ale Țiganiadei sale (1800 și 1812). Așa cum o cunoaștem astăzi, incomplet, dar mai bine decât acum o jumătate de secol, literatura de început al modernității noastre ne oferă și avantajul de a mijloci cunoașterea unor oameni implicați în diferite feluri într-o viață intelectuală care este parte a vieții publice în general. a vieții și ideilor scriitorilor, dar și ale cititorilor lor. Cititul literaturii este singura cale de a le cunoaște.” – Mircea Anghelescu

ISBN 978-973-577-751-7

342 p.  32 lei