Mesaj către creatori

Pe umerii creatorilor – scriitori, compozitori, artiști plastici, cineaști, interpreți, gânditori, cercetători și descoperitori, inovatori – stă răspunderea pentru valoarea, prestigiul si competitivitatea unei culturi naționale. Se cuvine ca ei să fie în centrul acțiunilor culturale, iar actualul Institut Cultural Român își asumă să sprijine creatorii, să etaleze creațiile și să cultive atmosfera favorabilă creației. Apelăm astăzi – după săptămânile necesare reorganizării – la creatorii din țara noastră să folosească serviciile Institutului Cultural Român și să contribuie, prin observațiile și propunerile lor, la optimizarea acestora.
Ce oferă acum Institutul Cultural Român creatorilor? Reorganizat sub noi auspicii, Institutul Cultural Român s-a defeudalizat, s-a eliberat din prizonieratul unor grupuri și este redat interesului public din societatea noastră. Antagonizarea generațiilor, care s-a răspândit în societatea noastră în anii recenți, rămâne în trecut și lasă loc unei conlucrări și competiției, în care valoarea creației decide. Recunoașterea valorilor durabile nu se mai pune în concurență cu experimentele ce pot duce la creație. Resursele financiare de susținere – la rândul lor presupuse de procesul de creație – nu se mai folosesc la marginea legii sau dincolo de aceasta, ci se pun, transparent, la dispoziția juriilor independente, ce stabilesc deznodământul competițiilor. Un pluralism sănătos al viziunilor, opticilor, stilurilor este asumat în profunzime.

Care sunt oportunitățile și formele de sprijinire a creatorilor asigurate de actualul Institut Cultural Român? Orice creator are nevoie de bursă pentru a se forma sau pentru a-și realiza proiecte, mai târziu. La dispoziţie stau acum burse precum Cantemir, Orizont, Univers, Brâncuşi, Enescu, Blaga, Europa. Orice creator are nevoie de accesibilitatea propriei opere pentru vorbitorii altor limbi. Programele de traduceri se extind, în toate direcţiile (lista de autori, avizarea ei de către uniunile de creaţie, noi edituri şi ţări în care se publică traducerile etc.). Se publică The Review of Romanian Books, care prezintă cititorului în engleză, periodic, principalele scrieri şi performanţe ale autorilor din ţara noastră. Se organizează colecţia de tipărituri „Biblioteca României”, care cuprinde scrierile devenite clasice ale culturii din ţara noastră. În fiecare Institut Cultural Român din străinătate se organizează Biblioteca Culturii Române, care preia producţia editorială reprezentativă pentru cultura ţării noastre. Se extinde participarea creatorilor din România la târgurile internaţionale de carte, expoziţiile şi concertele de înalt nivel. Asigurăm expoziţii itinerante având ca scop cunoaşterea performanţelor din România în diferite domenii artistice și de cunoaștere şi edităm în format electronic, cu sau fără imagine, lucrări ce slujesc cunoaşterea culturii din ţara noastră. Selectăm şi sprijinim publicaţii şi iniţiative în domeniile investigării şi dezbaterii alternativelor de evoluţie a României, ale evoluţiei Uniunii Europene, reformei educaţiei şi cercetării ştiinţifice din ţara noastră şi în alte domenii. Punem în lucru o înţelegere cuprinzătoare a culturii, integrând literatura, artele, ştiinţele, aplicaţiile cunoaşterii ştiinţifice, economia, dreptul, filosofia, teologia şi căutăm să sprijinim, în forme existente şi în forme ce se pot concepe de pe acum, orice creator din ţara noastră.

Se redă relief, prin constituirea de filiale în provinciile istorice ale țării, unei părți oarecum uitate a creației. Asigurăm prezența în biblioteci de referință din lume a operelor reprezentative. În Institutele Culturale Române din străinătate, invităm să lucreze personalități profilate ale culturii noastre actuale.

Acesta este, cât se poate de sintetic expus, actualul Institut Cultural Român!

Andrei Marga
Președinte ICR