Literaturile naţionale în epoca globalizării. Problema canonului

Vineri, 31 octombrie, şi sâmbătă, 1 noiembrie, vor avea loc la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti lucrările conferinţei internaţionale cu tema Literaturile naţionale în epoca globalizării. Problema canonului. Având ca invitaţi speciali doi dintre cei mai renumiţi specialişti ai domeniului, David Damrosch (Columbia University, New York) şi Theo D'Haen (Leuven Universiteit, Belgia), şi cu peste optzeci de participanţi din ţară şi din cele mai prestigioase universităţi ale lumii (printre care King's College Cambridge, Vanderbilt University, universităţile din Pisa, Viena sau Barcelona), conferinţa reuneşte comunicări despre statutul și rolul literaturilor naţionale în peisajul cultural contemporan. Prima secţiune a conferinţei va avea ca temă generală problema transformărilor prin care trece literatura unei naţiuni în contextul globalizării şi a strategiilor pe care fiecare cultură le alege pentru a-şi redefini identitatea literară. O altă secţiune a conferinţei va urmări raportarea literaturii române la cultura occidentală şi locul ei în contextul european şi global. Filologi, specialişti în domeniul traducerilor, profesori de literatură la universităţi din Europa vor susţine comunicări despre modul în care literatura română se poate „exporta" în spaţiul european, despre dificultăţile construcţiei unui canon literar în epoca globalizării şi despre specificul predării literaturii române în universitate. Problema literaturii în şcoală şi universitate va fi reluată într-un workshop final, organizat de IMEN (International Mother-Tongue Education Network). Organizator: Centrul de Cercetare Tudor Vianu, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti Parteneri: Institutul Cultural Român, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I" Programul conferinţei: Vineri, 31 octombrie, ora 9.30 – Deschiderea festivă a conferinţei, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I". 31 octombrie-1 noiembrie – Lucrările conferinţei, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti.