Literatura română pentru începători și avansați în 18 eseuri și 18 poeme - catalog în limba engleză pentru editorii, traducătorii și agenții literari din străinătate

<i><i><i>Literatura romana pentru incepatori si avansati in 18 eseuri si 18<i> po<i>eme<i> - catalog in limba engleza pentru editorii, traducatorii si agentii literari din strainatate

Catalogul tematic Romanian Literature for Beginners and Advanced Students in 18 Essays and 18 Poems (Literatura română pentru începători și avansați în 18 eseuri și 18 poeme), editat recent de Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții, în parteneriat cu Ministerul Culturii, își propune să le ofere editorilor, traducătorilor și agenților literari străini o panoramă a literaturii române vii.

Cele 18 eseuri, semnate de critici importanți, universitari și autori reputați, cartografiază o bună parte din literatura română a ultimului secol. Orientate spre interlocutorul străin, textele sunt în același timp analitice și sintetice, în egală măsură convingătoare literar și informative. Alături de eseuri, în catalog au fost incluse, tot în traducere engleză, 18 poeme semnate de autori contemporani cunoscuți.

Eseurile acoperă următorele teme: Memorialistica interbelică și postdecembristă: nostalgie și recuperare (Cosmin Ciotloș); Interbelicii canonici și necanonici: mainstream și bizarerii în literatura româna precomunistă (Doris Mironescu); Scurtă introducere în istoria avangardei românești (Paul Cernat); Onirismul estetic românesc (Luminița Corneanu); SF-ul românesc (Michael Hăulică); Literatura anilor 2000 (Alex. Goldiș); Proza în perioada comunistă (Eugen Negrici); Literatura românească pentru copii (Adina Popescu); Dramaturgia contemporană în România (Horia Gârbea); Romanul polițist românesc din ultimii 50 de ani (Daniela Zeca-Buzura); Școala de la Târgoviște (Gabriela Gheorghișor); Brandul european al Școlii de la Brașov (Adriana Bărbat); Nouăzecismul românesc: proza și poezia (Daniel Cristea Enache); Proza Generaţiei '80 (Adrian Oțoiu); Iașiul și scriitorii săi (Doris Mironescu);  Noua literatura română din Basarabia (Nina Corcinschi); Grupul „A Treia Europă":   între eseu și ficționalizare autobiografică (Gabriela Glăvan); Poezia optzecistă (Ion Pop).

Lucrarea este ilustrată grafic de Răzvan Luscov, iar traducerile în engleză sunt semnate de Alistair Ian Blyth.