„Literatura română modernă * Partea I: Premise, începuturi: 1780-1860”, o nouă apariție la Editura ICR

Volumul „Literatura română modernă * Partea I: Premise, începuturi: 1780-1860”, autor Mircea Anghelescu, este noua apariție editorială în cadrul Editurii Institutului Cultural Român.

„Cartea de față prezintă ca un tot organic literatura română de la sfârșitul sec. XVIII până după prima jumătate a sec. XIX, perioada cea mai dificilă, a transformării unei culturi scrise de tip mitico-evenimențial (cronicarii, predicatorii și autorii de texte morale) într-una modernă, influențată direct de lecturile și traducerile din literatura europeană a epocii. Este perioada în care se tipărește primul volum de versuri în limba română – Poezii nouă de Ion Cantacuzino, 1795 –, în care același traduce Essay on Man a lui Alexander Pope, iar Ion Budai-Deleanu redactează cele două variante ale Țiganiadei sale (1800 și 1812).

Așa cum o cunoaștem astăzi, incomplet, dar mai bine decât acum o jumătate de secol, literatura de început al modernității noastre ne oferă și avantajul de a mijloci cunoașterea unor oameni implicați în diferite feluri într-o viață intelectuală care este parte a vieții publice în general. a vieții și ideilor scriitorilor, dar și ale cititorilor lor. Cititul literaturii este singura cale de a le cunoaște.” – Mircea Anghelescu

Mircea Anghelescu este un cercetător literar, critic literar, filolog, istoric literar, paleograf și pedagog . A fost profesor doctor la Facultatea de Litere a Universității București. În decembrie 2011 a fost declarat de către Senatul Universității din București profesor emerit.