Lettre Internationale (primăvara 2008)

Noul număr din «Lettre Internationale» (primăvara 2008) se deschide cu destăinuirile faimosului reporter Richard Kapuściński despre cărţile pe care nu le-a scris şi dramaticele împrejurări care l-au împiedicat să le pună pe hârtie. Pagini autobiografice semnează şi Ion Vianu. Este o confesiune despre procesul de conştiinţă al unui medic care, uluit şi revoltat, ia act de internările psihiatrice politice abuzive, despre împotrivirile lui şi, în cele din urmă, despre demersurile întreprinse pentru a emigra din România. Un amplu fragment din noua carte a criticului german Bernd Mattheus închinată vieţii şi operei lui Cioran, de ce tracul intră în componenţa actului artistic – aşa cum o dovedeşte reputatul pianist şi muzicolog american Charles Rosen –, care au fost în viziunea prozatorului Thanássis Valtinós – substraturile războiului civil din Grecia, unul din cele mai puţin cunoscute şi sângeroase conflicte din anii imediat următori celui de al doilea război mondial, se numără printre textele de mare interes ale revistei. Să nu uităm apoi analiza artei şi a procedeelor caracteristice creaţiei lui Hitchcock iscălită de scenaristul, regizorul şi filmologul Peter Wollen, şi mai ales motivaţiiile neştirbitei admiraţii ale lui Jean Luc Godard pentru arta lui Ingmar Bergman. Dar nu încape îndoială că punctul de maximă atractivitate al publicaţiei îl constituie selecţia câtorva din cele mai emoţionante pagini din literatura lui John Updike, Juan Goytisolo, Graham Grene, Joseph Roth, John Barth.